Tarjumaadda Qur'aanka | so-abduh | Ash-Shams | Aya 1
Sura
Aya
qaybta

والشمس وضحاها

Sura Ash-Shams 1

Eebe wuxuu ku dhaartay Qorraxda iyo Barqinkeeda.