Tarjumaadda Qur'aanka | so-abduh | Muhammad | Aya 1
Sura
Aya
qaybta

الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم

Sura Muhammad 1

kuwii Gaaloobay oo jidka Eebana ka leexiyay Dadka Eebe waa buriyay camalkooda.