" "
          Ова књига је заштићена ауторским правом. Сваки део ове књиге може се користи у било којој сврхи осим у случају када су информације употребљене не добронамерно или ван контекста.

          Ова књига је заштићена ауторским правом. Сваки део ове књиге може се користи у било којој сврхи осим у случају када су информације употребљене не ...

Циљ ове књижице је да представи права и истинска учења која носи ислам. Ми не представљамо никаква посебна учења и правце у исламу а ни неку нову интерпретацију ислама. Ми представљамо ислам онаквим каквим јесте и не дорађујемо га некаквим „шећерним прелививима“ и допустићемо му да сам своје позитивне особине стави до изражаја. Постоји само један ислам и само један пример како тај ислам треба да буде живљен и подучаван а то је на основу примера посланика Мухаммеда, мир над њим.

Циљ ове књижице је да представи права и истинска учења која носи ислам. Ми не представљамо никаква посебна учења и правце у исламу а ни неку нову интерпретацију ислама. Ми представљамо ислам онаквим к ...

који је створио и послао са упутом ове посланике и веровеснике.                                         

који је створио и послао са упутом ове посланике и веровеснике.                        ...

Дубоко сам размишљао о онима који су од стране Бога упућени да буду послушни својим мајкама, и постало ми је очевидно да до таквог стања, заправо, није тешко доћи, и да напори које су уложили у постизање задовољства њихових мајки нису били неуморни; и о знању како једноставно и лако постизање њихове среће даје задовољство души. Приметио сам да су поседовали три карактеристике

Дубоко сам размишљао о онима који су од стране Бога упућени да буду послушни својим мајкама, и постало ми је очевидно да до таквог стања, заправо, није тешко доћи, и да напори које су уложили у постиз ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore5