islamkingdomfaceBook


Men det onda som de gjort skall då stå klart för dem och de skall se sig inringade av det som de brukade göra till föremål för sina skämt.

Då ljuder [Guds röst:] "I dag skall Vi glömma er, så som ni glömde mötet [med Oss] denna Dag. Elden är er slutliga hemvist och [där finner] ni ingen som kan hjälpa er;

så är det därför att ni [vågade] skämta om Guds budskap och lät världens [lockelser] leda er vilse." Den Dagen kommer de inte att slippa ut ur Elden, och de kommer inte att få någon uppmaning att göra bot och bättring.

ALLT LOV och pris tillkommer Gud, himlarnas Herre, jordens Herre och Herren över alla världar!

Honom tillhör all makt och härlighet i himlarna och på jorden och Han är den Allsmäktige, den Vise.

HA meem.

UPPENBARELSEN av denna Skrift är Guds, den Allsmäktiges, den Vises, verk.

Vi har inte skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan utan en plan och ett syfte och Vi har fastställt en slutpunkt [för allt]. Förnekarna av sanningen vänder likväl ryggen åt varningarna.

Säg: "Har ni övervägt vad det är ni anropar i Guds ställe? Visa Mig vad dessa [väsen eller makter] har skapat på jorden! Eller hade de del i himlarnas [skapelse]? Visa upp en Skrift som uppenbarats före denna eller vad som kan ha bevarats av [äldre släktens] kunskap [och som ni stöder er på], om ni talar sanning!"

Och vem begår ett större misstag än den som i Guds ställe anropar dem, som inte kan svara honom förrän på Uppståndelsens dag och som inte ens är medvetna om att de anropas