islamkingdomfaceBook


NEJ! Ni [människor] älskar detta liv och dess flyktiga [glädjeämnen]

[till den grad att] ni skjuter tankarna på evigheten åt sidan!

Den Dagen skall [någras] ansikten lysas upp av glädje -

de får skåda sin Herre -

medan mörka skuggor kommer att skymma [andras] ansikten -

de grubblar över det lidande som väntar dem.

NEJ! När [den döende] är nära att utandas sin sista suck

och de [anhöriga] frågar: "Vem har det botemedel [som kan rädda honom]?"

och han själv tänker att avskedets stund är inne

och vånda läggs till vånda.

Då återstår [bara] den sista färden till din Herre!

Men [denne man] hade ingen tro och han bad inte.

[När sanningen kom] förnekade han den och vände den ryggen;

och sedan gick han, högfärdig och självbelåten, tillbaka till de sina.

[Ditt slut] är nära [eländige förnekare]!

Ja, [ditt slut] är nära!

TROR människan att hon skall lämnas i fred att göra som hon vill [utan att ställas till svars]

Var hon inte en droppe sädesvätska, utgjuten [i ett kvinnligt sköte],

och blev därefter en grodd som satte sig fast - och som Han sedan skapade och formade [till människa i enlighet med den uppgift som skulle bli hennes]

och skapade av detta de två könen, det manliga och det kvinnliga

Skulle då denne [Skapare] inte ha makt att uppväcka de döda till nytt liv?

EN OÄNDLIG tid förflöt före människans ankomst, [en tid] då hon var något helt okänt.

För att sätta henne på prov har Vi skapat människan av en droppe av ett flöde, blandat [med ett annat flöde], och så har Vi gett henne hörsel och syn.

Vi har visat henne [hennes] väg, [och det är sedan hennes sak] att antingen visa tacksamhet [och följa vägledningen] eller att visa otacksamhet och så förneka [Oss].

För dem som väljer förnekelsens väg har Vi kedjor och järn och en flammande eld i beredskap.

Men de gudfruktiga skall tömma en bägare [vin] spetsat med kamfer