islamkingdomfaceBook


På denna [Uppståndelsens] dag skall de troende kunna se med [medlidsamt] löje på dem som förnekade sanningen;

[där de sitter] på tronerna [i paradiset] kommer de att bevittna [deras straff och säga till varandra:]

"Har inte förnekarna fått en [rättvis] lön för sina handlingar?"

NÄR HIMLEN brister i stycken

därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda,

och när jordens [yta] slätas ut,

och den kastar upp allt vad den bar inom sig och ligger tom,

därför att den hör sin Herres befallning, som den måste lyda -

[då skall] du, människa, som under ditt mödosamma liv [på jorden] alltid hade din Herre för ögonen, [då skall du] möta Honom!

Och den som får ta emot sin bok med höger hand,

för honom skall räkenskapen bli lätt,

och han återvänder med glatt sinne till de sina.

Den som får ta emot sin bok bakom ryggen däremot,

kommer att bönfalla om att [snabbt] förintas,

där han brinner i helvetets eld.

Han levde ett glatt och sorglöst liv med likasinnade

och trodde inte att han skulle återvända [till Gud för räkenskap och dom].

Men [han tog miste]! Gud förlorade honom inte ur sikte.

JAG kallar till vittnen aftonrodnadens glöd

och natten och vad den famnar

och månen, när dess [skiva] blir full -

så måste även ni [människor] gå från ett tillstånd till ett annat.

MEN HUR är det fatt med dem som inte vill tro

och som inte faller ned med pannan mot marken när de hör Koranen läsas?

Förnekarna av sanningen [går så långt att de] avvisar [den] som lögn!

Men Gud vet vad de gömmer i sitt innersta.

Låt dem därför veta att de har att se fram mot ett plågsamt straff,