islamkingdomfaceBook


SÅ ATT Quraysh kunde förbli enade och trygga,

enade och trygga vad gäller såväl deras vinter- som deras sommarfärder.

Därför skall de tillbe Herren till denna Helgedom,

som har gett dem föda när hungersnöden hotade och trygghet när fruktan hade fått makt över deras [sinnen].

VAD ANSER du om den [människa] som förnekar Domen?

Det är samme man som motar undan den faderlöse

och som inte uppmanar [någon] att ge dem som lider nöd att äta.

Det skall gå dem illa som ber

utan att deras hjärtan deltar i bönen,

de som vill ses [och berömmas]

men som vägrar [sin medmänniska] även den minsta hjälp!

VI HAR sannerligen gett dig det goda i överflöd!

Be därför till din Herre och förrätta [ditt] offer!

Det är den som är full av hat mot dig, som är utestängd [från Guds nåd].