islamkingdomfaceBook


I dessa [lustgårdar] finns de bästa, de skönaste [följeslagerskor] -

vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

med de fagraste mörka ögon, dolda för allas blickar -

vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka? -

som varken människor eller osynliga väsen förut kommit nära.

Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

[Där skall de saliga] vila på rikt mönstrade mattor stödda på gröna kuddar.

Vilket av er [allsmäktige] Herres verk vill ni båda då förneka

VÄLSIGNAT vare din Herres namn, omstrålat av makt, ära och härlighet!

NÄR DET kommer som måste komma,

skall ingen bestrida dess verklighet.

[Det skall föra med sig] förnedring [för några och] upphöjelse [för andra].

Jorden skall skakas av en våldsam skakning

och bergen skall smulas sönder

och bli till stoft, som skingras vida omkring;

och ni [människor] skall delas upp i tre grupper:

De som hör till den högra sidan - och vilka är de som hör till den högra sidan

De som hör till den vänstra sidan - och vilka är de som hör till den vänstra sidan

Och de främsta - de främsta [i tron och i att göra gott].

De skall vara i Guds närhet

i lycksalighetens lustgårdar.

Många av dem är sådana som levde i äldre tider;

men få av dem är av senare släkten.

På troner, inlagda med guld, och stödda [på mjuka kuddar]

skall de vila mitt emot varandra