islamkingdomfaceBook


MÄNNISKAN är sannerligen djupt otacksam mot sin Herre -

om detta vittnar hon själv -

och visar sin kärlek till rikedom i ivern [att samla mer].

Vet hon inte [att] då det som göms i gravarna strös omkring

och det som människorna har dolt i sina hjärtan uppenbaras;

den Dagen [skall det bli uppenbart att] deras Herre var väl underrättad om dem.

[EN DAG skall ni höra] det dundrande slaget!

Vad betyder det dundrande slaget

Vad kan låta dig förstå vad detta dundrande slag betyder

[Det skall dåna] en Dag då människorna myllrar och svärmar som mott och mal,

och då bergen [förvandlas] till högar av kardad ull.

Då skall den vars vågskål [med goda handlingar] väger tungt

gå till ett liv i lycksalighet,

men den vars vågskål väger lätt

skall se sig innesluten i en avgrund.

Och vad kan låta dig förstå vad denna [avgrund] betyder

En [famn av] het eld!

NI FINNER ert nöje i att överglänsa varandra i rikedom och världsliga framgångar

ända till dess ni står vid gravens rand.

Ack nej! En dag skall ni få veta [ert misstag]!

Ja, en dag skall ni få veta [ert misstag]!

Ack, om ni visste det [nu] med full visshet...!

Ja, ni skall få skåda helvetets eld!

Era egna ögons vittnesbörd skall då ge er visshet,

och den Dagen skall ni ställas till svars för [vad ni gjorde av] det goda som skänktes er [i livet]!