islamkingdomfaceBook


Men de som tror och lever ett rättskaffens liv, de är de bästa av alla skapade varelser.

NÄR JORDEN skälver i sitt [sista] skalv

och jorden kastar upp sina bördor

och människan ropar: "Vad har hänt med den?"

På dem som [trots detta] framhärdar i att förneka sanningen, antingen de är efterföljare av äldre tiders uppenbarelser eller sådana som sätter gudar vid Guds sida, väntar helvetets eld, och där skall de förbli till evig tid; de är de uslaste av alla skapade varelser.

Belöningen väntar hos deras Herre: Edens lustgårdar, vattnade av bäckar, där de skall förbli till evig tid. Gud är nöjd med dem och de är nöjda [där de njuter] Hans [gåvor]. Detta väntar dem som står i bävan inför sin Herre.

Den Dagen skall [jorden] berätta vad den har bevittnat [av människornas handlingar];

det gör den på din Herres ingivelse.

Den Dagen skall människorna stiga fram i spridda skaror för att se sina handlingar.

Och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av gott skall se det,

och den som har gjort så litet som ett stoftkorns vikt av ont skall se det.

SE de frustande stridshästarna!

Se hur deras [hovar] slår upp gnistor

när de galopperar till anfall i den tidiga morgonen

[och] hur de river upp moln av damm

när de stormar fram i stridsvimlet!