Tafsiri Quran | Barwani | AL-IMRAAN | aya 1
facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Sura
aya
kifungu cha

الم

Sura AL-IMRAAN 1

Alif Laam Miim.