Tafsiri Quran | Barwani | IBRAHIM | aya 1
facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Sura
aya
kifungu cha

الر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد

Sura IBRAHIM 1

Alif Lam Ra. (A. L. R.) Hichi ni Kitabu tulicho kiteremsha kwako ili uwatowe watu kwenye giza uwapeleke kwenye muwangaza, kwa idhini ya Mola wao Mlezi, uwafikishe kwenye Njia ya Mwenye nguvu, Msifiwa,