facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Kanuni na Maadili

Marcel Boisard

Mwanafikra wa Kifaransa.

Kanuni na Maadili

“Akida ya Kiislamu haitofautishi kati ya wajibu wa kisheria na ule wa wajibu wa tabia njema. Kwa hakika mjumuisho huu ulioratibiwa vizuri kati ya sheria na tabia njema huthibitisha nguvu ya mfumo huu tokea mwanzo.”

Hoja yenye nguvu

Magnus Maclees

Mwanachama wa Chama cha Wanasayansi Uingereza.

Hoja yenye nguvu

“Ni vigumu kwa mwanadamu kuleta taswira ya mwanzo wa uhai au kuendelea kwake bila ya kuwepo nguvu yenye kuumba yenye kutawala. Na mimi ninaamini kuwa Wanafalsafa katika tafiti zao za kifalsafa kuhusu maisha wamefumbia macho hoja yenye nguvu kuhusiana na mambo yalio katika Nidhamu (utaratibu) wa ulimwengu huu.

Lauren Booth

-------------

“Kuna utafiti unaothibitisha kuwa mtu kuwasaidia wengine ni tiba ya babaiko la nafsi, wataalamu katika saikolojia wanathibitisha kwamba kuwasaidia wengine hupunguza wasiwasi na msongo wa mawazo ambapo kushughulika kwa hima katika kuwasaidia wengine huhamasisha kutoa Homoni aina ya hormone endorphins nayo ni homoni yenye kumsaidia mtu kuhisi raha ya kinafsi na hisia za juu za furaha, Alan Leeks Mkuu wa zamani wa chuo cha “Kukuza Afya” (institute for health promotion) huko Marekani anathibitisha kwamba kuwasaidia wengine husaidia katika kupunguza msongo wa mawazo ambapo mtu kuwasaidia wengine hupunguza mawazo yake yeye mwenyewe binafsi na matatizo yanayomkabili mwenyewe: Na mwisho hupata mwenyewe hisia za raha na utulivu wa nafsi.”

Desturi Mbovu

Tolstoy

Mwanafasihi wa Kirusi.

Desturi Mbovu

“Inatosha aliyofanya Muhammad kuuondoshea Ummah wake uliokuwa duni kwenye kutoka kwenye makucha ya shetani na desturi mbovu. Hivyo kufungua mbele yao njia ya kupenda maendeleo, na kuwa sheria ya Muhammad itatawala Ulimwengu kwa kuambatana kwake na akili na hekima.”

Rehema kwa Walimwengu.

Lamartine

Mshairi wa Kifaransa

Rehema kwa Walimwengu.

“Maisha ya mfano wa Muhammad. Na nguvu kama nguvu za kuchunguza na kufikiri kwake mambo, jihadi yake, na msimamo wake wa kuondosha upotofu uliokuwa katika Ummah wake na ujahilia wa watu wake na ukali wake wa kupambana na washirikina kunyanyua neno la Mola wake na kufungamana na ujasiri wake katika kuthibitisha nguzo za dini ya Kiislamu. Yote hayo ni dalili kuwa hakukusudia udanganyifu au kuishi katika batili; alikuwa ni mwanafalsafa, khatibu, Mtume, mweka sheria, mwenye kumuongoza binadamu kwenye akili, mwanzilishi wa dini isiyokuwa na udanganyifu. Yeye ni muanzilishi dola ishirini ulimwenguni, na mfunguzi wa nchi ya Kiroho mbinguni. Ni nani aliyepata ukubwa wa Uislamu kama alivyopata yeye!!

Kushika Dini ni tiba ya Maradhi

Dale Carnegie

Mwandishi wa Kimarekani.

Kushika Dini ni tiba ya Maradhi

“Matabibu wa nafsi wamegundua kuwa imani madhubuti na kushikamana na dini inamtosha kushinda khofu, wasiwasi na msongo wa nafsi na kuponya maradhi haya.”

Fahamu uwezo wako.

Thomas Edison

-------------

Fahamu uwezo wako.

“Hata kama hadhi yake ni ndogo na matendo yake ni machache kwa mtazamo wa watu, lakini (Edison ambaye alifukuzwa shuleni) aliipata Nafsi yake katika uvumbuzi: Fadhila zake kwa wanadamu zilikuwa ni kubwa sana, la msingi ni wewe kutengamana na Nafsi yako, ili uwe na furaha na kufahamu nafasi na uwezo wako.”

Furaha ya Kweli

Lauren Booth

Mwanaharakati wa haki za binaadamu wa Uingereza.

Furaha ya Kweli

“Hivi sasa ninaishi katika uhalisia na sio katika haiba ile ya udanganyifu ambayo tunaishi katika maisha yetu ya sasa. Maada, matumizi yetu, na maingiliano yetu na jinsia nyingine pamoja na matumizi ya mihadarati. Vyote hivi ni vinavyotupa furaha lakini kwa sasa nimeona Ulimwengu uliojaa furaha na uliojitosheleza kwa upendo, matarajio na amani.

Hakuna mtu wa Kati.

Etienne Denier

Mchoraji na Mwanafikra wa Kifaransa.

Hakuna mtu wa Kati.

“Kuna jambo muhimu: Nalo kutokuwepo mtu wa kati baina ya mja na Mola wake. Na hili ndilo walilolipata wenye akili za kitendaji.”

Kitabu cha Mwisho Kuteremka

Washington Irving

Mustashrik wa Kimarekani.

Kitabu cha Mwisho Kuteremka

“Hapo kabla Torati ndio iliokuwa muongozo kwa watu na msingi wa tabia zao. Hadi alipodhihiri masihi Wakristo walifuata mafundisho ya Injili. Kisha ikaja Qur-aan na kuchukua nafasi zao. Qur-aan ilikuwa ni pana zaidi na yenye maelezo zaidi kuliko vitabu viwili vilivyoitangulia kama Qur-aan ilivyoweza kusahihisha uzushi yaliyoingizwa kwenye vitabu vilivyotangulia. Qur-aan imekusanya kila kitu, imekusanya sheria na kanuni zote. Kwani hicho ndicho kitabu cha mwisho kutoka mbinguni.”