facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Ibada ni ufahamu mpana.

Hadithi tukuf

Hadithi tukuf

Ibada ni ufahamu mpana.

Amesema Mtume (Swala Llahu ‘alayhi wasallam) “Ikisimama kiama na katika mkono wa mmoja wenu kuna mche basi na aoteshe.” (Ahmad). Wakauliza: Ewe Mtume wa Allah Je, mmoja wetu atayaendea matamanio yake kisha atakuwa na ujira? Mtume (Swala Llahu ‘alayhi wasallam) akasema: “Je unaonaje kama angeyaweka katika haramu, Je atapata madhambi? Vivyo hivyo akiweka katika halali atapata nayo ujira.” (Muslim).