الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا؛ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، ولِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى؛ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ؛ فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا، أَوِ امْ ...

ఇస్లాం యొక్క నాలుగవ కీలకభాగం - రమదాన్ మాసపు ఉపవాసాలు ׃-

ఇస్లాం యొక్క నాలుగవ కీలకభాగం - రమదాన్ మాసపు ఉపవాసాలు ׃-

మహిళల హజ్

మహిళల హజ్

హజ్రె అస్వద్ ను ముద్దాడడం కొరకు ఇతరులతో పోటీ పడవద్దు. దానిని ముద్దాడటం సున్నత్ ఆచరణ అయితే, స్వయంగా తమకు తాము మరియు ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా ఉండటమనేది తప్పని సరి వాజిబ్ ఆచరణ. వాజిబ్ ఆచరణకు సున్నత్ ఆచరణ కంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇవ్వవలసి ఉంటుంది.

హజ్రె అస్వద్ ను ముద్దాడడం కొరకు ఇతరులతో పోటీ పడవద్దు. దానిని ముద్దాడటం సున్నత్ ఆచరణ అయితే, స్వయంగా తమకు తాము మరియు ఇతరులకు హాని కలిగించకుండా ఉండటమనేది తప్పని సరి వాజిబ్ ఆచరణ. వాజిబ్ ఆచరణకు సున్నత్ ఆచర ...

ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం - జకాత్ ׃-

ఇస్లాం యొక్క మూడవ కీలక భాగం - జకాత్ ׃-