facebooktwitteryoutube
1-Manasını bilmek: Yani o kelimeyi söyleyen onun manasını bilmeli, ayrıca Allah’tan başkasının Ulûhiyetini nefyetmeli ve Ulûhiyetin sadece Allah azze ve celle’ye ait olduğunu ispat etmek gibi Tevhit kelimesinin kapsadığı manalarını da bilmelidir. {Bil ki Allah"tan başka hiçbir ilâh yoktur.} [Muhammed: 19]

1-Manasını bilmek: Yani o kelimeyi söyleyen onun manasını bilmeli, ayrıca Allah’tan başkasının Ulûhiyetini nefyetmeli ve Ulûhiyetin sadece Allah azze ve celle’ye ait olduğunu ispat etmek gibi Tevhit kelimesinin kapsadığı manalarını da bilmelidir. {Bi ...

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu yeryüzünde halife yapan, bütün yerdekileri ve göktekileri onun hizmetine sunan, üzerinde açık yahut gizli nimetleri tamamlayandır.

Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu y ...

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]
1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180]
Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz için O’nu yüce zatıyla tanıdık.

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11] 1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180] Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz içi ...

Allah azze ve celle şöyle buyurdu: {Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir 24. Bu ağaç Rabbin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara misaller getirir.} [İbrahim: 24-25]

Allah azze ve celle şöyle buyurdu: {Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? (güzel bir söz), kökü sağlam, dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir 24. Bu ağaç Rabbin izniyle her zaman meyvesini verir. Öğüt alsınlar diye Allah insanlara mi ...