facebooktwitteryoutube

fetvalar

Tevhid'in Çeşitleri263

Soru 1:Tarifleriyle birlikte tevhid çeşitleri nelerdir?....

Allah'tan başkasının kainatta tasarrufta bulunduğuna inanan kafirdir229

(Bölümün numarası 1; Page No. 57)  Allah’ı tevhid etmek. (Bölümün numarası 1; Page No. 58)  Kainatta tasarruf Birinci soru, ( 9272 ) rakamlı fetvadan: Soru 1: Kainatta Allah'tan başka bir varlığın tasarrufta (her türlü fiil, yaratma ve yönetme) bulund...

Allah'ın mahlukatı üzerinde tefekkür etmek ve bunun sınırları385

Üçüncü ve dördüncü soru, (782) rakamlı fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 59) Soru 3 : Çocuklarımız var, bunların Allah'ın yarattıkları hakkında tefekkür etmelerini istiyoruz, su üzerinde bulunan yer yüzünü, su üzerinde tutan şey nedir? ve diyorlar: Yeryüzü yedi tabakadan oluşur, ...

Mescid-i Aksa kayasının havada asılı durmasını söylemek236

Soru 4: Peygamber'in (s.a.v.) miraca çıkarken üzerine bastığı Mescid-i Aksa'daki taş, Allah'ın kudretiyle havada asılı durmaktadır diyorlar. Bize bu konuda fetva verin, Allah sizi hayırla mükafatlandırsın....

Allah teala'nın yedi yer ve yedi göğü yaratması241

(Bölümün numarası 1; Page No. 63) (8805) Numaralı fetva Soru: Kuran-ı Kerimde veya Peygamber efendimizden yapılan rivayetlerde yedi yeryüzü ifadesi geçiyor mu? Bu konuda aramızda ihtilaf var. Kuran'ın hangi suresinde veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi hadisinde? ...

Erkeğin cinsiyetinin kadına çevrilmesi ve tersi320

(Bölümün numarası 1; Page No. 64) Birinci soru, (1542) no'lu fetvadan: Soru 1: Bazı Arap gazetelerinde, Avrupa'daki bazı doktorların, kadın ve erkeğin cinsiyetlerinin değiştirildiği ameliyatlar yaptıklarına şahit oluyor ve okuyoruz. Bu caiz midir?. Bu, ...

Hava ve benzerleri hakkında bu, tabiidir denilebilir mii?281

(Bölümün numarası 1; Page No. 73)  Hava ve benzerleri hakkında bu, tabiidir denilebilir mi? İkinci soru, (9552) no'lu fetvadan: Soru 2: "Bu hava tabiidir" denmesi caiz midir, yoksa caiz değil midir?...

İslam Dini'nin, İslam diye isimlendirilmesi262

(Bölümün numarası 1; Page No. 74) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 75)  Uluhiyyet Tevhidi. (Bölümün numarası 1; Page No. 76)  Kelime-i Şehadet. Birinci, ikinci ve üçüncü soru, (7887)no'lu fetvadan: Soru 1: İslam Dini, niçin "İslam" diye isimle...

İbadetin anlamı269

2.Soru :İbadetin anlamı nedir?...

"Ölüm bir, sebepler çeşitlidir" sözü233

(Bölümün numarası 1; Page No. 77)  Soru 3: "Ölüm bir, sebepler çeşitlidir" cümlesi, caiz midir?....