islamkingdomfaceBook


Вә Коръән вәгазеннән качар һич кабул итмәс, бик явыз яман кеше.

Ул явыз кеше олугъ җәһәннәмгә керер.

Соңра ул җәһәннәмдә үлмәс, үлсә ґәзабтан котылыр иде һәм файда күрә торган тере булу белән тере булмас.

Мөшриклектән вә монафикълыктан, рия вә бидеґәт гамәлләрдән, фәхеш вә хәрам эшләрдән үзен пакьләгән һәм сакланган кеше, тәхкыйк ґәзабтан котылып өстенлек тапты.

Вә ул кеше Раббысын зекер итеп намаз укыды.

Ий кешеләр бәлки сез дөнья тереклеген ихтыяр кыласыз, барча көчегезне дөнья өчен генә сарыф итәсез.

Бит ахирәт дөньядан яхшырактыр һәм мәңгелектер.

Тәхкыйк бу сүзләр әүвәлге пәйгамбәрләрнең сәхифәләрендә зекер ителгәндер.

Ул сәхифәләр Ибраһим вә Муса г-м сәхифәләредер.

Тәхкыйк сиңа катылыгы белән һәрнәрсәне каплаган, кыямәт көненең хәбәре килде.

Ул көндә йөзләр түбән вә хурдыр.

Алар бик тә михнәтләнеп эшләүчеләрдер.

Кайнар утка кереп ґәзабланырлар.

Ниһаять кайнар чишмәдән сугарылырлар.

Аларга азык юк, мәгәр тигәнәккә охшаган озын вә чәнечкеле үлән генә булыр.

Ул үлән симертмәс һәм ачлыкны да китәрмәс.

Ул көндә кешеләр нигъмәтләнделәр, шатландылар.

Үзенең дөньяда кылган эшләренә разыйдыр.

Дәрәҗәсе бөек җәннәттә.

Анда буш һәм яман сүзне һич ишетмәсләр.

Ул җәннәтләрдә ага торган татлы чишмәләр бардыр.

Анда бик яхшы күтәренке урындыклар, диваннар бардыр.

Вә анда алларына кәсәләр куелгандыр.

Вә тезеп куйган күпертелгән ястыклар бардыр.

Вә җәелгән паласлар бардыр.

Әйә, кешеләр дөяләргә карамыйлармы, ничек халык кылынганнар-яратылганнар?

Вә күккә карамыйлармы – ничек күтәрелгән?

Вә тауларга карамыйлармы – ничек беркетелгән ул таулар?

Вә җиргә карамыйлармы – ничек палас кеби түшәлгән?

Кешеләрне Коръән белән вәгазь кыл, гафләттән уят, әлбәттә, син фәкать Аллаһ хөкемнәрен сөйләп ирештерүче генәсең.

Син аларга ирекле түгелсең һәм аларның теләкләренә дә хуҗа түгелсең.