islamkingdomfaceBook


Юк, алай кирәкмәс, дөньяны ашыгып кәсеп итәсез һәм бик сөясез.

Әмма ахирәтне артка куясыз аның өчен ашыкмыйсыз.

Кыямәт көнендә кайбер йөзләр шатланып агаручыдыр.

Ул йөз Раббысына караучыдыр.

Дәхи кайбер йөзләр кайгыдан сытык вә кара булыр.

Аның хәлен күргәч арка буыннарын сындыручы ґәзаб килгән, дип уйларсың.

Юк әле, аң булыгыз әгәр җан күкрәкнең югары ягына җитсә,

шул вакытта моңа хәзер кем дару, ярдәм бирер дип әйтелсә, яки фәрештәләр, бу кешенең җанын рәхмәт фәрештәләре алырмы әллә ґәзаб фәрештәләре алырмы дисәләр.

Инде бу кеше дөньядан аерылам, дип уйлар.

Дөньядан китә торган бу кешегә катылык өстенә катылык өстәлер, ягъни дөньядан вә якыннарыннан аерылу, Аллаһудан курку һәм җан бирү авырлыгы.

Бүген бармак Раббың хозурындадыр.

Имансыз, динсез кеше Раббысы хозурына баргач, мәңгегә алданганын белер, ул ышанырга тиешле нәрсәләргә ышанмады һәм намаз да укымады.

Ләкин Коръәнне ялганга тотты һәм кабул итүдән баш тартты.

Моның соңында үзенең өй җәмәгатенә тәкәбберләнеп киерелә-киерелә барды.

Ий мондый кеше сиңа ґәзаб тиеш, ґәзаб тиеш!

Дәхи сиңа ґәзаб тиеш, ґәзаб тиеш!

Әнә адәм баласы үзенә Аллаһудан йөкләмә йөкләтелмәүне, Аллаһуга каршы эшләрдә ихтыярга куелумы һәм ахырда җавапсызлыкны телиме?

Ул кеше бала ятак урынга коелган мәнидән бер генә тамчы нәрсә иде түгелме?

Моның ашында оешкан кан булды, Аллаһ аны халык кылып кеше сыйфатына китерде.

Аннан ир һәм хатын итеп халык кылды.

Бу эшләрне эшләгән Аллаһуның үлекләрне тергезергә көче җитмәсме?

Әйә кешегә заманында бер вакыт килеп үтте түгелме, ул вакытта кеше телгә алына торган нәрсә түгел иде. Адәм г-м балчыктан халык ителгәч, Мәккә илә Таиф арасында берникадәр вакытлар ятты, һич телдә сөйләнмәде.

Тәхкыйк Без Адом балаларын яраттык, ир илә хатынның катнашкан мәниләреннән, Без аны бәлаләндереп сынарбыз, аны ишетүче вә күрүче кылдык.

Тәхкыйк аңа туры юлның сибешләрен күрсәттек, ул кеше Без биргән нигъмәтләргә йә шөкер итүчедер, йә нигъмәтләрне Аллаһ биргәнлеген инкяр итүчедер.

Тәхкыйк Без нигъмәтләргә көферлек кылучыларга хәзерләдек чылбырларны вә богауларны һәм кызган утны.

Тәхкыйк яхшы мөселманнар тәмле сулар эчәрләр, ул суның исе һәм тәме кәфур (камфора) кебидер.