islamkingdomfaceBook


Безнең бер нәрсәне юктан бар итүебез – фәкать бул дип бер мәртәбә әйтүдер, күзне йомып ачкан арада бар булыр.

Ий кәферләр сезнең кеби кәферләрне күп һәлак кылдык, әйә шуларны уйлап фикерләп гыйбрәтләнүче бармы?

Ул кәферләрнең һәр кылган эшләре гамәл дәфтәрләрендәдер.

Яхшылыктан вә явызлыктан һәр кечкенә эш һәм олугъ эш язылгандыр.

Тәхкыйк Аллаһудан куркып гөнаһтан сакланучы тәкъва мөэминнәр, җәннәтләрдә татлы елгалар янындадырлар.

Хак булган изге мәҗлестә булырлар, һәр нәрсәгә көче җиткүче Аллаһу тәгалә хозурында.

Рәхимле Аллаһ.

Расүле Мухәммәд г-мгә Коръәнне өйрәтте.

Кешене халык кылды.

Ул кешегә сөйләүне вә уку, язуны һәм аңлау-аңлатуны өйрәтте.

Кояш вә ай үзләренең юлларында бер билгеле үлчәү белән йөрүчеләрдер.

Үләннәр һәм агачлар Аллаһуга сәҗдә кылалар.

Аллаһ күкне күтәрде һәм һәрнәрсәгә гаделлек белән үлчәү куйды.

Үлчәүдә гаделлектән дөрес үлчәүдән читкә чыкмавыгыз өчен.

Үлчәүләрне гаделлек белән торгызыгыз һәм үлчәүне киметмәгез, ягъни кешегә үлчәп биргәндә киметеп үлчәмәгез һәм үзегезгә алганда арттырып үлчәмәгез!

Җирне халыклар өчен төзеп куйды.

Ул җирдә төрле җимешләр бар һәм хөрмә җимешенең кабыклары иясе булган хөрмә агачлары бардыр.

Һәм салам иясе булган игеннәр вә хуш исле чәчәкле үләннәр бардыр.

Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?

Аллаһ Адәмне янган кирпеч кеби кипкән балчыктан халык кылды.

Дәхи җенне уттан булган ялкыннан халык кылды.

Ий кеше һәм җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен Аныкы түгел диярсез?

Ул – Аллаһ ике мәшрикъның һәм ике мәгърибнең Раббысыдыр.

Ий кеше вә җен! Раббыгызның кайсы нигъмәтен ялганнарсыз, Аныкы түгел диярсез?