islamkingdomfaceBook


Китапка ышанып та кәфер булган кешеләр һәм китапка ышанмаучы кәферләр алар җәһәннәм утында мәңге калучылардыр. Алар мәхлукатнең иң явызырагыдыр.

Тәхкыйк иман китереп изге гамәлләр кылган хак мөэминнәр, мәхлукларның яхшыларыдыр.

Раббылары хозурында аларның җәзасы Ґәден исемендәге җәннәтләредер, ул җәннәтләрнең асларыннан елгалар агадыр, алар анда мәңге калырлар. Аллаһ алардан разый булды, һәм алар да Аллаһудан разый булдылар. Бу дәрәҗәләр Раббыларыннан курыккан хак мөэминнәргәдер.

Әгәр җир үзенең селкенүе илә селкендерелсә.

Вә җир үзенең эчендәге үлекләрне, йөкләрне, хәзинәләрне чыгарса.

Һәм кеше әйтсә: "Ни булды бу җиргә", – дип.

Шул көндә җир үзенең өстендә эшләнгән эшләрдән хәбәр бирер.

Тәхкыйк җирнең сөйләмәге Раббыңның аңа сөйлә, дип әйтүе беләндер.

Ул көндә кешеләр каберләреннән кубарылып хисап җиренә гамәлләренә күрә төрле фиркаләргә бүленеп барырлар, дөньяда кылган гамәлләренең җәзасын күрмәк өчен.

Берәү тузан бөртеге хәтле генә яхшылык кылган булса, аның җәзасын күрер.

Вә берәү тузан бөртеге хәтле гөнаһ эшләсә, аның җәзасын күрер.

Аллаһ юлында сугыш өчен сулуларын тавышландырып чабкучы атлар илә ант итәм.

Дагалары белән таштан ут чыгарып чабкучы атлар илә ант итәм.

Таң вакытында Аллаһ юлында сугыш өчен ашыгып чабкучы атлар белән ант итәм.

Ул атлар каты чабулары белән тузан күтәрерләр.

Вә бу атлы гаскәр Исламга һәм мөселманнарга зарар итүче кәфер кавеме арасына таң вакытында барып керделәр, аларны туздырмак өчен.