" "
Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. Snova ima tri vrste: lijep san koji je radosna vijest od Allaha, san kojim šejtan raztužuje i san o onom o čemu čovjek razmišlja. Ako neko od vas vidi u snu ono što ne voli neka ustane i neka klanja i neka nikom ne govori šta je usnio.

Kada se primakne Sudnji dan san muslimana gotovo da neće griješiti. Od vas najistinitije snove ima onaj ko najistinitije govori. Snovi muslimana su jedan od četrdeset i pet dijelova vjerovjesništva. S ...

Adabi traženja dozvole

Adabi traženja dozvole

Allahova jednoća u božanstvenosti

Allahova jednoća u božanstvenosti

Adabi spavanja i buđenja

Adabi spavanja i buđenja

Kaže Uzvišeni Allah u Njegovoj časnoj Knjizi: «Za svakog od vas načinismo put i stazu.» Maide 48, tj. zakon i pravac. Uzvišeni je Allah dao svakom ummetu zakon i pravac, pa npr. oni što primiše Tevrat imaju zakon i oni što primiše Indžil imaju zakon. A mi što primismo Kur'an, također imamo zakon. To su dakle ponegdje različiti zakoni u nekim propisima, ali se slažu po pitanju jedinstva Allahovog, Slavljen je i Uzvišen, kao što veli Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem: «Ja sam najbliži od ljudi Isau sinu Merjeminu na dunjaluku i ahiretu: vjerovjesnici su kao djeca inoča[1], matere im različite, a vjera im jedna. A nema između mene i Isaa poslanika.» Bilježe Buhari i Muslim u svojim zbirkama vjerodostojnih hadisa.

Kaže Uzvišeni Allah u Njegovoj časnoj Knjizi: «Za svakog od vas načinismo put i stazu.» Maide 48, tj. zakon i pravac. Uzvišeni je Allah dao svakom ummetu zakon i pravac, pa npr. oni što primiše Tevrat ...