Iftariti se sa svježim datulama, ako ne onda običnim, a ako nema ni njih onda vodom, jer se je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iftario na svježim datulama prije nego što bi klanjao, pa ako ne bi imao svježih uzeo bi obične datule, a ako ni toga ne bi imao popio bi nekoliko gutljaja vode. (Predaju je zabilježio Tirmizi, a Albani je ocijenjuje vjerodostojnom)

Iftariti se sa svježim datulama, ako ne onda običnim, a ako nema ni njih onda vodom, jer se je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, iftario na svježim datulama prije nego što bi klanjao, pa ako ne b ...

Obaranje pogleda, otklanjanje neprijatnosti, odvraćanje selama i naređivanje dobra i zabranjivanje zla.

Obaranje pogleda, otklanjanje neprijatnosti, odvraćanje selama i naređivanje dobra i zabranjivanje zla.

Allahu naš, od Tebe tražimo dobročinstvo i bogobojaznost prilikom ovog našeg putovanja

Allahu naš, od Tebe tražimo dobročinstvo i bogobojaznost prilikom ovog našeg putovanja

Hvala Allahu, samo Njega hvalimo i od Njega pomoć i oprost grijeha tražimo, i utječemo se Allahu od zla naših duša i od naših loših djela. Onoga koga Allah uputi ne može ga niko u zabludu odvesti, a onoga koga Allah pravedno u zabludi ostavi ne može ga niko uputiti, i svjedočim da nema istinskog boga osim Allaha Koji je Jedan i nema sudruga i svjedočim da je Muhammed Njegov rob i poslanik, neka je na njega Allahova pohvala i mir i na njegovu porodicu i sve one koji ga slijede, a zatim:

Hvala Allahu, samo Njega hvalimo i od Njega pomoć i oprost grijeha tražimo, i utječemo se Allahu od zla naših duša i od naših loših djela. Onoga koga Allah uputi ne može ga niko u zabludu odvesti, a o ...

Adabi trgovine

Adabi trgovine