Donji ogrtač muslimana je do polovice nožnog lista i nema smetnje u onom što je između toga i članaka, a šta bude ispod članaka to je u Vatri. Ko iz oholosti pust da mu se odjeća vuče Allah ga neće pogledati.

Donji ogrtač muslimana je do polovice nožnog lista i nema smetnje u onom što je između toga i članaka, a šta bude ispod članaka to je u Vatri. Ko iz oholosti pust da mu se odjeća vuče Allah ga neće pogledati.

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se utječemo od zla nas samih i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u zabludu odvede niko ga uputiti neće. Svjedočim da nema Boga osim Allaha Jedinog, Koji sudruga nema, i svjedočim da je Muhammed Allahov rob i poslanik. Neka je Allahov salavat i selam njemu, njegovoj časnoj porodici i ashabima.

Zahvala pripada Allahu, Njega hvalimo, od Njega pomoć i oprost tražimo, Njemu se kajemo i Njemu se utječemo od zla nas samih i od zla naših loših dijela. Koga Allah uputi niko ga u zabludu odvesti neće, a koga On u zabludu odvede niko ga uputiti neće ...

Adabi posjete bolesniku

Adabi posjete bolesniku

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio sedam stvari, a zabranio sedam. Naredio nam je da pratimo dženaze, da posjećujemo bolesne, da se odazovemo onom ko nas pozove, da pomognemo onom kome je nepravda učinjena, da ispunimo zakletvu, da uzvratimo selam i da kažemo onom ko kihne jerhamukellah. A zabranio nam je srebrenu posudu, zlatni prsten, svilu, brokat, kasij i istebrek (vrste svile).

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nam je naredio sedam stvari, a zabranio sedam. Naredio nam je da pratimo dženaze, da posjećujemo bolesne, da se odazovemo onom ko nas pozove, da pomognemo onom kome je nepravda učinjena, da ispunimo zakl ...

Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani šire, pa kada prođe dio noći pustite ih. Zaključaj vrata i pri tome spomeni Allahovo ime, ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime, zatvori posudu sa vodom i spomeni Allahovo ime i pokri tvoju posudu (sa hranom) i spomeni Allahovo ime pa makar da staviš nešto preko nje.

Kada se noćna tama počne spuštati zadržite vašu djecu, jer se tada šejtani šire, pa kada prođe dio noći pustite ih. Zaključaj vrata i pri tome spomeni Allahovo ime, ugasi svijeću i spomeni Allahovo ime, zatvori posudu sa vodom i spomeni Allahovo ime ...