Adabi trgovine

Adabi trgovine

   Ne raspravljajte se s njom, čak i ako ste u pravu; pokušajte da koristite najblaži način da izrazite svoju poruku ili vaše mišljenje ako za to postoji iskreno interesovanje; ali ako govorite samo toliko da dokažete da ste u pravu, odustanite.

   Ne raspravljajte se s njom, čak i ako ste u pravu; pokušajte da koristite najblaži način da izrazite svoju poruku ili vaše mišljenje ako za to postoji iskreno interesovanje; ali ako govor ...

Adabi vezani za snoviđenje

Adabi vezani za snoviđenje

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve zna i koji je o svemu potanko obavješten, Snažnog i Moćnog, Blagog i Milostivog, Njemu pripadaju najljepša imena i savršena svojstva, sve zna, ništa Ga ne čini nemoćnim i ništa Mu ne liči:

Razum, objava i zdrava ljudska priroda ukazuju da ovo što postoji mora biti neko ko ga je učinio postojećim nakon što nije postojalo, ova stvorenja moraju imati Stvoritelja, Živog i Vječnog, koji sve ...

Adabi kihanja

Adabi kihanja