islamkingdomfaceBook


Ve jménu Boha milosrdného, slitovného.

Chvála Bohu, Pánu lidstva veškerého,

Milosrdnému, Slitovnému,

vládci dne soudného!

Tebe uctíváme a Tebe o pomoc žádáme,

veď nás stezkou přímou,

stezkou těch, jež zahrnuls milostí Svou, ne těch, na něž jsi rozhněván, ani těch, kdo v bludu jsou.