نماز جايگاه بزرگي در دل مؤمن دارد، و در همه حالات و زمان ها به آن پايبند است، ولي گاهي اوقات مشکلاتي براي انسان پيش مي آيد همانند مريضي، و شريعت اسلامي از اين حالات انسان غافل نشده و برايش احکامي را در نظر گرفته، و بيان کرده که چگونه فرد طهارت بگيرد، چگونه نماز بخواند، چگونه روزه بگيرد، و در همه امور براي وي تسهيلات بزرگي را در نظر گرفته است که نشان دهنده رحمت الله متعال و لطفش در تشريع مي باشد.

نماز جايگاه بزرگي در دل مؤمن دارد، و در همه حالات و زمان ها به آن پايبند است، ولي گاهي اوقات مشکلاتي براي انسان پيش مي آيد همانند مريضي، و شريعت اسلامي از اين حالات انسان غافل نشده و برايش احکامي را در نظر گرفته، و بيان کرده که چگونه فرد طهارت بگيرد، ...

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد  بیشتر بدانید  حيض واستحاضه ونفاس

از ویژگی های اساسی از تمام مسلمانان است. این بدان معنی خلوص تمام و طهارت بدن، لباس، مکان ها و تمام جنبه های زندگی است. در مورد بیشتر بدانید حيض واستحاضه ونفاس

يکي از بارزترين انحرافات فکري واجتماعي در تاريخ بشر روي آوردن به سحر وساحري بوده است تاريخ نشان مي دهد که تمدنهاي کهن مصر وايران وغيره آلوده به اين بيماري بوده وجامعه بشري همواره با اين مشکل ومعضل پيچيده دست وپنجه نرم مي کرده است.

يکي از بارزترين انحرافات فکري واجتماعي در تاريخ بشر روي آوردن به سحر وساحري بوده است تاريخ نشان مي دهد که تمدنهاي کهن مصر وايران وغيره آلوده به اين بيماري بوده وجامعه بشري همواره با اين مشکل ومعضل پيچيده دست وپنجه نرم مي کرده است.

پنج بار در روز، مسلمانان تعظیم کنید برای خدا در نماز. راهنمای مبتدیان به نماز اسلامی. اطلاعات بیشتر در مورد نماز و بدانید  نماز نفلى

پنج بار در روز، مسلمانان تعظیم کنید برای خدا در نماز. راهنمای مبتدیان به نماز اسلامی. اطلاعات بیشتر در مورد نماز و بدانید نماز نفلى

روابط خويشاوندي باعث مي شود که الله متعال براي بندگانش روزي شان را افزايش دهد، وعمر را طولاني مي کند، و مال انسان پر برکت مي شود. صله ارحام نشانه کامل بودن ايمان و مسلمان واقعي بودن است، و قطع ارتباط با خويشاوندان باعث لعنت و عقاب مي شود، و عذاب را به دنبال دارد، برکت را از بين مي برد و دشمني و بغض را به ارمغان مي آورد.

روابط خويشاوندي باعث مي شود که الله متعال براي بندگانش روزي شان را افزايش دهد، وعمر را طولاني مي کند، و مال انسان پر برکت مي شود. صله ارحام نشانه کامل بودن ايمان و مسلمان واقعي بودن است، و قطع ارتباط با خويشاوندان باعث لعنت و عقاب مي شود، و عذاب را ب ...