facebookgoogle plustwitteryoutube

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Hasil Bumi

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Hasil Bumi

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Sujud Syukur

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Sujud Syukur

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Rukun dan Kewajiban serta Sunnah Umrah

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Rukun dan Kewajiban serta Sunnah Umrah

Zakat merupakan kewajiban bendawy yang paling mulia. Zakat menjadi rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan saudara kembar kewajiban shalat yang disebutkan dalam al qur’an. Zakat tidak bertujuan untuk merampas harta seseorang, namun ia berfungsi sebagai pembersih harta orang mukmin, bantuan bagi orang fakir dan miskin serta merupakan salah satu bentuk solidaritas sosial.

Zakat merupakan kewajiban bendawy yang paling mulia. Zakat menjadi rukun islam yang ketiga. Zakat merupakan saudara kembar kewajiban shalat yang disebutkan dalam al qur’an. Zakat tidak bertujuan untuk merampas harta seseorang, namun ia berfungsi seba ...

Rasa takut dalam diri menjauhkan  seseorang dari neraka sebagaimana pengharapan membuatnya rindu kepada surga. Perasaan takut kepada Allah Swt menghindarkan orang dari perbuatan dosa dan menggantinya dengan perbuatan baik. dan Pengharapan kepada Allah Swt akan menanamkan semangat dan antusiasme dalam diri untuk meraih keridhaan Allah Swt melalui amalan-amalan shaleh.

Rasa takut dalam diri menjauhkan seseorang dari neraka sebagaimana pengharapan membuatnya rindu kepada surga. Perasaan takut kepada Allah Swt menghindarkan orang dari perbuatan dosa dan menggantinya dengan perbuatan baik. dan Pengharapan kepada Alla ...