Ukhuwah ( persaudaraan ) karena Allah Swt merupakan nikmat yang sangat agung. Ia ibarat minuman segar yang disuguhkan khusus bagi orang-orang mukmin. Islam membuka jalan-jalan terwujudnya ukhuwah sesama muslim, seperti perintah menyebarkan salam, perintah menjenguk orang sakit dan perintah-perintah lainnya.

Ukhuwah ( persaudaraan ) karena Allah Swt merupakan nikmat yang sangat agung. Ia ibarat minuman segar yang disuguhkan khusus bagi orang-orang mukmin. Islam membuka jalan-jalan terwujudnya ukhuwah sesama muslim, seperti perintah menyebarkan salam, per ...

Kedudukan dzikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Hati tak akan hidup tanpa dzikir sebagaimana ikan akan mati jika tidak menemukan air. Agama Islam menuntut ummatnya agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt, agar hatinya tetap hidup, jiwanya menjadi bersih, dan dengannya ia mendapatkan energy taufiq dan hidayah. Banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang menganjurkan manusia agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt disetiap tempat dan kesempatan.

Kedudukan dzikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Hati tak akan hidup tanpa dzikir sebagaimana ikan akan mati jika tidak menemukan air. Agama Islam menuntut ummatnya agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt, agar hatinya tetap hidup, jiwa ...

Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kaum mukminin adalah diciptakannya orang-orang musyrik, kafir dan munafik di bumi ini sebagai sarana untuk menguji dan melihat sejauh mana ketulusan iman dan kemurnian akidah, serta untuk meningkatkan derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala.

Tanda kecintaan Allah Subhanahu wa Ta’ala kepada kaum mukminin adalah diciptakannya orang-orang musyrik, kafir dan munafik di bumi ini sebagai sarana untuk menguji dan melihat sejauh mana ketulusan iman dan kemurnian akidah, serta unt ...

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Adzan dan Iqamah

Fiqh Ibadah Bergamba | Shalat | Adzan dan Iqamah

Bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan menjadi kewajiban setiap manusia, semenjak masa Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.

Bekerja merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta’ala, dan menjadi kewajiban setiap manusia, semenjak masa Nabi Adam as hingga Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.