facebookgoogle plustwitteryoutube

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Fidyah dan Hewan Kurban

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Fidyah dan Hewan Kurban

Kedudukan dzikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Hati tak akan hidup tanpa dzikir sebagaimana ikan akan mati jika tidak menemukan air. Agama Islam menuntut ummatnya agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt, agar hatinya tetap hidup, jiwanya menjadi bersih, dan dengannya ia mendapatkan energy taufiq dan hidayah. Banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang menganjurkan manusia agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt disetiap tempat dan kesempatan.

Kedudukan dzikir bagi hati seperti kedudukan air bagi ikan. Hati tak akan hidup tanpa dzikir sebagaimana ikan akan mati jika tidak menemukan air. Agama Islam menuntut ummatnya agar senantiasa berdzikir kepada Allah Swt, agar hatinya tetap hidup, jiwa ...

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Miqat-Miqat

Haji merupakan tugas penting bagi semua muslim yang mampu secara fisik dan finansial. Apa Haji dan Umrah? Pelajari lebih lanjut tentang haji.Miqat-Miqat

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Perdagangan

Apa tentang zakat? "Ambillah zakat dari kekayaan mereka untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka". Pelajari lebih lanjut tentang zakat.Zakat Perdagangan

Pernahkah kita melihat dan mengamati pelaksanaan ibadah haji yang begitu ramai dan meriah ? betapa banyak jumlah manusia yang berkumpul untuk mengagungkan Allah Swt, bertakbir dan memujiNya? Pelaksanaan ibadah haji menampakkan pemandangan yang menakjubkan. Dengan ibadah haji orang-orang mukmin berbangga hati, wibawa dan kemuliaan mereka terlihat dan orang-orang lalai menjadi kerdil dan berkecil hati.

Pernahkah kita melihat dan mengamati pelaksanaan ibadah haji yang begitu ramai dan meriah ? betapa banyak jumlah manusia yang berkumpul untuk mengagungkan Allah Swt, bertakbir dan memujiNya? Pelaksanaan ibadah haji menampakkan pemandangan yang menakj ...