aan lijdt. Deze woorden zijn ingeworteld in een toestand van mentaal onvermogen, alhoewel dit onvermogen bedrieglijk is, niet echt. Waarlijk, invalide gedachten kunnen alleen maar mislukking voortbrengen.

aan lijdt. Deze woorden zijn ingeworteld in een toestand van mentaal onvermogen, alhoewel dit onvermogen bedrieglijk is, niet echt. Waarlijk, invalide gedachten kunnen alleen maar mislukking voortbren ...

Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschikken van een gelijke. De reden waarom dit vers op deze manier begint, is om onze aandacht te vestigen op de innerlijke betekenis van het gepaarde bestaan van wezens. Gepaard bestaan duidt op Zowel een tegenstelling als op een gelijkheid. Het meest voor de hand liggende voorbeeld is man en vrouw. De wetenschappelijke definitie van gepaarde schepping impliceert “gelijke posities”. Warm en koud of licht en donker vormen ook een paar. Een van de meest interessante aspecten zijn de voorbeelden van paren die Allah de Almachtige in dit vers geeft:

Dit vers heeft ons 14 eeuwen geleden over één van de basis wetten van het leven geïnformeerd. Allah de Almachtige verkondigt dat Hij alles in paren heeft geschapen. Allah Zelf is ver boven het beschik ...

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis krijgt (2).

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis kri ...

Ten eerste wil ik Allaah Geprezen en Verheven zij Hij bedanken en alle lof slechts aan Hem toekennen voor het feit dat Hij mij deze pracht van een gelegenheid heeft gegeven en dat Hij mij gesteund en geleid heeft in mijn werken. Vervolgens wil ik u graag bedanken voor uw uitnodiging om hier te mogen zijn. Ik voel me namelijk zeer vereerd om hier tussen u mijn woord te kunnen houden. Ik bedank u nogmaals voor uw openhartigheid en bereidheid om te luisteren naar mijn perspectief betreffende het christendom, bestaande uit opbouwend advies. Bovendien vind ik dat er veel moed voor nodig is om te luisteren naar een advies dat gericht is naar u, betreffende uw geloof, en met name wanneer dit komt vanuit het perspectief van een andere godsdienst. Graag wil ik voorop stellen dat het niet mijn bedoeling is iemand op welke wijze dan ook te kwetsen dan wel onheus te bejegenen; hier zal ik in mijn woorden rekening mee houden.

Ten eerste wil ik Allaah Geprezen en Verheven zij Hij bedanken en alle lof slechts aan Hem toekennen voor het feit dat Hij mij deze pracht van een gelegenheid heeft gegeven en dat Hij mij gesteund en ...

Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen. Zijn studenten hebben veel overleveringen over hem en zijn uitspraken en fiqh zijn vooral door hen genoteerd. Door Imam Abu Hanifa’s studenten is er een rechtschool (madhhab) naar hem vernoemd. Mede door de uitkomst van de geschiedenis is de Hanafitische rechtschool in zijn bereik tegenwoordig de grootste van de rechtscholen.

Imam Abu Hanifa was één van de grootste juristen in de geschiedenis van de Islam. Hij stond bekend om zijn sterke redenatiemethoden en de wijsheden die daaruit voortkwamen. Zijn studenten hebben veel ...