Norsk gjengivelse av Al-Fatiha (Kapittel 1, vers 1-7), eller Åpningsbønnen av Koranen.

Norsk gjengivelse av Al-Fatiha (Kapittel 1, vers 1-7), eller Åpningsbønnen av Koranen.

Spørsmålet av om det er liv etter døden faller ikke inn under kompetansen til vitenskapen, da vitenskapen bare er interessert i klassifikasjon og analyse av meningsdata. Dessuten har mennesker først begynt med storskala, systematisk vitenskapelig forskning i de siste få århundre, mens man har vært fortrolig med det begrepet liv etter død siden de tidligste kjente opptegnelser fra menneskelig eksistens.

Spørsmålet av om det er liv etter døden faller ikke inn under kompetansen til vitenskapen, da vitenskapen bare er interessert i klassifikasjon og analyse av meningsdata. Dessuten har mennesker først b ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore5