En av de mest utmärkande kännetecknen hos den tid som vi lever i idag är den överväldigande närvaron av våld i våra samhällen. Antingen det är en bomb som briserar på en marknadsplats, eller en flygkapning där oskyldiga människor hålls som gisslan för politiska motiv, så lever vi i en tid där manipulerande av etniska grupper (sekter) och förluster av oskyldiga liv har blivit vardagsmat.

En av de mest utmärkande kännetecknen hos den tid som vi lever i idag är den överväldigande närvaron av våld i våra samhällen. Antingen det är en bomb som briserar på en marknadsplats, eller en flygkapning där oskyldiga människor hålls som gisslan fö ...