facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Zama zenye baraka zaidi ni kumi la mwanzo la Mfungotatu, kwani lina daraja kubwa kwa Mwenyezi Mngu (SW) inayo onesha kuwa Analipenda na analipa daraja kubwa. Kumi hilo ni la masiku yenye baraka, yenye mema mengi, yenye maovu machache, yenye daraja za juu, aina mbalimbali ya mambo ya utiifu. Mwenyezi Mungu Ameyaapia masiku hayo, na Yeye Aliyetukuka haliapiijambo isipokuwa jambo kubwa. Na Ameyafanya masiku kumi hayo, ni bora wa masiku za duniani,kwa hivyo ni juu ya waislamu kuzidisha ibada na kujieka mbali na kumuasi mwenyezi mungu s.w.

Zama zenye baraka zaidi ni kumi la mwanzo la Mfungotatu, kwani lina daraja kubwa kwa Mwenyezi Mngu (SW) inayo onesha kuwa Analipenda na analipa daraja kubwa. Kumi hilo ni la masiku yenye baraka, yenye mema mengi, yenye maovu machache, yenye daraja za ...

Kujifunza zaidi kuhusu Zaka . "Chukua sadaka katika mali zao ili kuwatakasa na awatakase." na Zaaka hukumu yake na masharti yake

Kujifunza zaidi kuhusu Zaka . "Chukua sadaka katika mali zao ili kuwatakasa na awatakase." na Zaaka hukumu yake na masharti yake

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Hedhi, inayofanana na hedhi na nifasi

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Hedhi, inayofanana na hedhi na nifasi

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na  Miongoni mwa adabu za kuswali

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na Miongoni mwa adabu za kuswali

muislamu atakikana amali zake zote anazo fanya awe na ikhlas katika amali ile nao nikufanya kwa ajili ya kutaka radhi za mwenyezi mungu peke yake wala sikufanya kwa ajili ya ria na kutaka kusifiwa,na amali yoyote mwanadamu atakae ifanya kwa kutaka kujionyesha ama kutaka kusifiwa basi mja huo hatalipwa siku ya kiyama na matendo yake yatakuwa yameruka patupu.

muislamu atakikana amali zake zote anazo fanya awe na ikhlas katika amali ile nao nikufanya kwa ajili ya kutaka radhi za mwenyezi mungu peke yake wala sikufanya kwa ajili ya ria na kutaka kusifiwa,na amali yoyote mwanadamu atakae ifanya kwa kutaka ku ...