facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Haki ya wazazi wawili iko na inaendelea, na kukaa nao vyema ni lazima, hata kama wao ni makafiri, kwani kuwatenda wema haihusiani na kuwa wao ni Waislamu. Uislamu umeonya juu ya kuteta na wao maonyo makali, ukafanya kuteta na wazazi wawili ni miongoni mwa makubwa ya madhambi makubwa baada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu Aliyetukuka, bali ulifadhilisha kuwatumikia wazazi wawili juu ya kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu ambako ndio kilele cha Uislamu.

Haki ya wazazi wawili iko na inaendelea, na kukaa nao vyema ni lazima, hata kama wao ni makafiri, kwani kuwatenda wema haihusiani na kuwa wao ni Waislamu. Uislamu umeonya juu ya kuteta na wao maonyo makali, ukafanya kuteta na wazazi wawili ni miongon ...

Hajj ni wajibu muhimu kwa ajili ya Waislamu wote ambao wanaweza kumudu kimwili na kifedha. Kujifunza zaidi kuhusu Namna ya kuhiji na kufanya Umra

Hajj ni wajibu muhimu kwa ajili ya Waislamu wote ambao wanaweza kumudu kimwili na kifedha. Kujifunza zaidi kuhusu Namna ya kuhiji na kufanya Umra

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na  Swala ya Idi mbili

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na Swala ya Idi mbili

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na  Swala ya kupatwa Jua na kupatwa Mwezi

Mara tano kila siku, Waislamu kupiga magoti kwa Mwenyezi Mungu katika maombi. Kompyuta ´mwongozo wa maombi ya Kiislamu. Kujifunza zaidi kuhusu sala na Swala ya kupatwa Jua na kupatwa Mwezi

Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Katika mwezi huu milango ya Pepo inafunguliwa na milango ya Moto inafungwa.Ni mwezi ulio bora kuliko miezi mingine. Katika mwezi huo, Mwenyezi Mungu Amewaneemesha waja Wake kwa kuwafungulia mlango wa matarajio kwa kuachwa huru na Moto. Mwenyezi Mungu, kila usiku miongoni mwa masiku ya Ramadhani, ana waachwa huru wajawake na Moto. Basi yapasa kwa Waumini wajitayarishe nayo na kujianda kupokeya kwa amali njema,wala sio kupokeya kwa masiya.

Mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Katika mwezi huu milango ya Pepo inafunguliwa na milango ya Moto inafungwa.Ni mwezi ulio bora kuliko miezi mingine. Katika mwezi huo, Mwenyezi Mungu Amewaneemesha waja Wake kwa kuwafungulia mlango wa matarajio kwa ...

Ushahidi