Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Sunna za kimaumbile

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Sunna za kimaumbile

Kwa nini Waislamu kufunga? Sheria na faida za swaumu nini? Kujifunza zaidi kuhusu kufunga na sheria maombi& (Usiku wa cheo)Lailatu Al-qadr

Kwa nini Waislamu kufunga? Sheria na faida za swaumu nini? Kujifunza zaidi kuhusu kufunga na sheria maombi& (Usiku wa cheo)Lailatu Al-qadr

Idul- Ad’ha ni Idi ya kuchinja, ni Idi ya ukarimu, kuwahurumia Maskini, ni Idi ambao mamilioni ya Waislamu wanakusanyika kutekeleza matendo ya dini muhimu zaidi nayo ni Hija. Na katika Idi ya Ad’ha unaonekana ukarimu wa wa wakrimu, kwani kunafanyika hapo kuchinja ili kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu (SW) na kuwapa mafukara na maskini.

Idul- Ad’ha ni Idi ya kuchinja, ni Idi ya ukarimu, kuwahurumia Maskini, ni Idi ambao mamilioni ya Waislamu wanakusanyika kutekeleza matendo ya dini muhimu zaidi nayo ni Hija. Na katika Idi ya Ad’ha unaonekana ukarimu wa wa wakrimu, kwani kunafanyika ...

Likikusanyika ongo na uchafu kwenye nguo na uchache wa kuosha, kutakuwa na nini? Basi nyoyo ni kama hivyo. Dhambi zinapandana, dhambi juu ya dhambi zinakusanyika, pamoja na uchache wa kuomba msamaha na kutubia, Moyo huo utakuwa vipi? Muumini hakosi kuwa na maasia, na si sharti awe amehifadhika nayo. Lililo sharti kwake ni mwingi wa kutubia na kurejea kwa Mola wake. Na moyo unaotenda maasia bila kutubia ni kama nguo inayochafuka na isioshwe.Basi mwenye kutaka kutakasa moyo wake ajilazimisha na kutubia na kuomba msamaha na kurudi kwa Mola Mwenye kurehemu Mwingi  wa kusamehe.

Likikusanyika ongo na uchafu kwenye nguo na uchache wa kuosha, kutakuwa na nini? Basi nyoyo ni kama hivyo. Dhambi zinapandana, dhambi juu ya dhambi zinakusanyika, pamoja na uchache wa kuomba msamaha na kutubia, Moyo huo utakuwa vipi? Muumini hakosi k ...

Utajo wa Mwenyezi Mungu kwa kiwiliwili ni kama maji kwa samaki. Samaki huwa vipi akiwa nje ya maji? Dini Ya mila iliyolingana sawa umemuhimiza Muislamu afungamane na Mola wake, ili dhamiri yake iwe hai, nafsi yake isafishike, moyo wake utwahirike na ajipatie kutoka Kwake msaada na taufiki. Kwa hivyo yamekuja kwenye Teremsho la Qur'ani liliothibitishwa na Sunna ya Mtume iliyotakata yenye kuvutia kumtaja Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka na kushinda, kwa wingi katika kila hali, na kuwekea kila wakati na hali ya Utajo (wa Mwenyezi Mungu) wake.

Utajo wa Mwenyezi Mungu kwa kiwiliwili ni kama maji kwa samaki. Samaki huwa vipi akiwa nje ya maji? Dini Ya mila iliyolingana sawa umemuhimiza Muislamu afungamane na Mola wake, ili dhamiri yake iwe hai, nafsi yake isafishike, moyo wake utwahirike na ...