facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
<p>Kutafuta halali na kuhakikisha kuipata ni jambo la wajibu na lazima. Nyayo za mja Siku ya Kiyama hazitaondoke pale ziliopo mpaka aulizwe kuhusu mali yake vile alivyoyachuma na vile alivyoyatumia. Ni haki ya kila Muislamu mwanamume na mwanamke ajibidiishe kuchuma mali mazuri na kufanya kazi isiyo na dosari ili ale halali na ayatumie katika halali na ajiepushe na kula haramu na kila chenye wasiwasi kuwa ni cha haramu, kwani kila mwili uliojengeka kutokana na haramu , basi Moto unamfaa zaidi</p>

Kutafuta halali na kuhakikisha kuipata ni jambo la wajibu na lazima. Nyayo za mja Siku ya Kiyama hazitaondoke pale ziliopo mpaka aulizwe kuhusu mali yake vile alivyoyachuma na vile alivyoyatumia. Ni haki ya kila Muislamu mwanamume na mwanamke ajib ...

Kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo kubwa ambalo watu wengi wameghafilika nalo. Ni ubaya uilioje kwa mtu na jamii wenye mwisho mbaya pale wanapojiepusha watafutaji elimu na mabarobaro wazuri kushiriki katika jamii kwenye nyanja zote, na kuacha kufuata njia ya kutengenea kwa kuamrisha mema na kukataza mabaya!

Kuamrisha mema na kukataza maovu ni jambo kubwa ambalo watu wengi wameghafilika nalo. Ni ubaya uilioje kwa mtu na jamii wenye mwisho mbaya pale wanapojiepusha watafutaji elimu na mabarobaro wazuri kushiriki katika jamii kwenye nyanja zote, na kuacha ...

subira ni kutu muhimu sana na muislamu atakikana awe na subira katika mambo yake yote,subira katika twaa na subira katika kuacha maasia,na kusubiri juu ya mitihani itakayo mpata,na malipo ya mwenye kusuri ni pepo ya allah s.w

subira ni kutu muhimu sana na muislamu atakikana awe na subira katika mambo yake yote,subira katika twaa na subira katika kuacha maasia,na kusubiri juu ya mitihani itakayo mpata,na malipo ya mwenye kusuri ni pepo ya allah s.w

siku ya kiyama ni siku nzito,na siku haina shaka kuwa itakuja,hakuna ane juwa siku hiyo si malaika alie karibu wala nabii alie tumilizwa,anaejuwa siku hiyo ni mwenyezi mungu peke yake,na siku hiyo kwa kuwa hakuna anae ijuwa lakini mwenyezi mungu ametutajia alama zake na mteme s.a.w kutuelezea baadhi ya alama hizo,na katika alama zake kuna alama kubwa kama vile kwa kutoka dajjal,na kuja kwa nabii issa a.s ,na kuna alama ndogo nao nikupotea kwa amana na kukudhiri uzinifu na kula riba.

siku ya kiyama ni siku nzito,na siku haina shaka kuwa itakuja,hakuna ane juwa siku hiyo si malaika alie karibu wala nabii alie tumilizwa,anaejuwa siku hiyo ni mwenyezi mungu peke yake,na siku hiyo kwa kuwa hakuna anae ijuwa lakini mwenyezi mungu amet ...

Uislamu umehimiza sana kutilia nguvu mafungamano ya mapenzi baina ya Waislamu na kuimarisha kamba ya udugu baina ya Waumini, akaita watu kwenye kila lenye kutilia nguvu mapenzi kama vile kutoa salamu, kupanana mikono wakati wa kukutana na mengineyo. Na ameonya kila lenye kudhoofisha mapenzi haya, kama vile kudhaniana vibaya, kusengenya, kufitini na yasiyokuwa hayo. Dhana mbaya ni njia pesi ya kueneza uadui, chuki, kukatana, familia kutengana na kuvunja udugu wa Kiislamu. Basi kuweni na dhana nzuri kwa ndugu zenu.

Uislamu umehimiza sana kutilia nguvu mafungamano ya mapenzi baina ya Waislamu na kuimarisha kamba ya udugu baina ya Waumini, akaita watu kwenye kila lenye kutilia nguvu mapenzi kama vile kutoa salamu, kupanana mikono wakati wa kukutana na mengineyo. ...

Ushahidi