Umoja wa Mwenyezimngu ndio msingi mkubwa  ambao zimesimama juu yake mbingu na ardhi, na kwa ajili yake waliuimbwa binadamu na majini na wametumilizwa Mitume. Na kwa kadiri ya mtu anvyompwekesha Mwenyezi Mungu na kumtakasia, na anavyojiepusha na ushirikina wa nje na wa ndani ndivyo kadiri anavyokuwa katika amani na uongofu wa duniani na Akhera

Umoja wa Mwenyezimngu ndio msingi mkubwa ambao zimesimama juu yake mbingu na ardhi, na kwa ajili yake waliuimbwa binadamu na majini na wametumilizwa Mitume. Na kwa kadiri ya mtu anvyompwekesha Mwenyezi Mungu na kumtakasia, na anavyojiepusha na ushir ...

Idul- Ad’ha ni Idi ya kuchinja, ni Idi ya ukarimu, kuwahurumia Maskini, ni Idi ambao mamilioni ya Waislamu wanakusanyika kutekeleza matendo ya dini muhimu zaidi nayo ni Hija. Na katika Idi ya Ad’ha unaonekana ukarimu wa wa wakrimu, kwani kunafanyika hapo kuchinja ili kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu (SW) na kuwapa mafukara na maskini.

Idul- Ad’ha ni Idi ya kuchinja, ni Idi ya ukarimu, kuwahurumia Maskini, ni Idi ambao mamilioni ya Waislamu wanakusanyika kutekeleza matendo ya dini muhimu zaidi nayo ni Hija. Na katika Idi ya Ad’ha unaonekana ukarimu wa wa wakrimu, kwani kunafanyika ...

ndugu yangu kuna suali muhimu sana kwa kila moja wetu ajiulize je! baada yakifo waenda wapi.? hili ni suala yatakika kila muislamu aliweke akili mwake,kwa sababu siku ya kiyama hakuna sehemu ya mtu atakapo enda ima ni peponi ama ni motoni kwa hivyo nitufanye amali njema zitakazo tufaa siku ya kiyama.

ndugu yangu kuna suali muhimu sana kwa kila moja wetu ajiulize je! baada yakifo waenda wapi.? hili ni suala yatakika kila muislamu aliweke akili mwake,kwa sababu siku ya kiyama hakuna sehemu ya mtu atakapo enda ima ni peponi ama ni motoni kwa hivyo n ...

Maana ya ibada katika sheria ya Kiislamu ni mapana na inaingia ndani yake kila jema la kidini na la kidunia. Hakika ya ibada ni jina linalokusanya maneno na matendo yote Anayoyapenda  Mwenyezi Mngu na kuridhika nayo. Muislamu katika dunia hii anajua kikweli kuwa yeye ni mja wa Mwenyezi Mngu uja wa kikweli. Anajighulisha kufikia uja huo kama inavyotakiwa ili awe ni mja wa kikweli wa Mola wake. Utukufu wake na ubora wake ni kuwa mja wa Mwenyezi Mngu, akufuata amri Zake na kujiepusha na makatazo Yake katika kila mamabo ya Dini yake na dunia yake.

Maana ya ibada katika sheria ya Kiislamu ni mapana na inaingia ndani yake kila jema la kidini na la kidunia. Hakika ya ibada ni jina linalokusanya maneno na matendo yote Anayoyapenda Mwenyezi Mngu na kuridhika nayo. Muislamu katika dunia hii anajua ...

Siku zinapita na  miaka yaenda mbio. Miongoni  watu kuna wanao jikurubisha kwa mwenyezi mungu kwa ibada, na kuna wengine wanao jiweka mbali nayeye. Na kila mwaka ukimpita mtu, unatoa ushahidi kwa maslahi yake au dhidi yake. Basi mwenye akili ni Yule anayechukua fursa ya umri wake na akafaidika na wakati wake kwa kumridhisha Allah (SW) na kufanya kazi kwa bidii yenye kuleta matunda ya kunufuisha Dini yake na Jamii yake.

Siku zinapita na miaka yaenda mbio. Miongoni watu kuna wanao jikurubisha kwa mwenyezi mungu kwa ibada, na kuna wengine wanao jiweka mbali nayeye. Na kila mwaka ukimpita mtu, unatoa ushahidi kwa maslahi yake au dhidi yake. Basi mwenye akili ni Yule ...