facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
ulimi ni kiungo muhimu kwa mwanadamu,na kwa ulimi mtu huwa muislamu nao nikule kutemka shahada,na kwa ulimi mtu anaweza kutoka katika uislamu nao ni pale atakapo temka neno la ukafiri,kwa hivyo ndugu zangu tumetahadharishwa sana na kuchunga ndimi zetu,kuepukana na kusema urongo na kusengenya na tumeamrishwa tuwe ni watu wakusema ukweli,kwani makosa mengi ya binadamu hutokamana na ulimi

ulimi ni kiungo muhimu kwa mwanadamu,na kwa ulimi mtu huwa muislamu nao nikule kutemka shahada,na kwa ulimi mtu anaweza kutoka katika uislamu nao ni pale atakapo temka neno la ukafiri,kwa hivyo ndugu zangu tumetahadharishwa sana na kuchunga ndimi zet ...

maisha ya uhakika ni maisha ya akhera,ambapo hakuna kufiwa wala ugonjwa,wala dhiki za kimaisha,lakini hapa duniani ni starehe chache,na ni mda mchache kisha utakuwa ni mwenye kuondoka,kwa yule mwenye akili ni kujitahidi kutenda yatakao mfaa bada ya kufa kwake ili apate maisha ya uhakika na starehe ya daima

maisha ya uhakika ni maisha ya akhera,ambapo hakuna kufiwa wala ugonjwa,wala dhiki za kimaisha,lakini hapa duniani ni starehe chache,na ni mda mchache kisha utakuwa ni mwenye kuondoka,kwa yule mwenye akili ni kujitahidi kutenda yatakao mfaa bada ya k ...

Hajj ni wajibu muhimu kwa ajili ya Waislamu wote ambao wanaweza kumudu kimwili na kifedha. Kujifunza zaidi kuhusu Vitangulizi vya Kimaelezo Kuhusu Hija

Hajj ni wajibu muhimu kwa ajili ya Waislamu wote ambao wanaweza kumudu kimwili na kifedha. Kujifunza zaidi kuhusu Vitangulizi vya Kimaelezo Kuhusu Hija

Kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume Wake ni miongoni mambo ya Imani ya lazima. Mtu hawi Muislamu mwenye Imani mpaka atangulize mapenzi ya Mwenyezi Mngu na Mtume Wake mbele ya kila alichonacho, kiwe ni mali, mtoto, mzazi au watu wote, kama alivyoeleza Mpendwa Mteuliwa, rehema na amani zimshukie. Na kwa kadiri ya mapenzi ndiounapatikana utiifu na kufuata amri ya Mwenyezi Mngu na Mtume Wake, rehema na amani zimshukie.

Kumpenda Mwenyezi Mungu na Mtume Wake ni miongoni mambo ya Imani ya lazima. Mtu hawi Muislamu mwenye Imani mpaka atangulize mapenzi ya Mwenyezi Mngu na Mtume Wake mbele ya kila alichonacho, kiwe ni mali, mtoto, mzazi au watu wote, kama alivyoeleza Mp ...

Udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu anayoishusha kwa Waumini wa kikweli. Udugu ni kinywaji safi ambacho Mwenyezi Mungu Anawanyesha Waumini wasafiwa. Uislamu ulihimiza kuyatilia nguvu mafungamano ya Muislamu na nduduye Muislamu, Akayawekea hilo mambo yenye kutilia nguvu mafungamano hayo, kama vile kutoa salamu,kutazama mgonjwa na yasiyokuwa hayo miongoni mwa haki za Muislamu kwa nduguye Muislamu.

Udugu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni neema kubwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu anayoishusha kwa Waumini wa kikweli. Udugu ni kinywaji safi ambacho Mwenyezi Mungu Anawanyesha Waumini wasafiwa. Uislamu ulihimiza kuyatilia nguvu mafungamano ya Muislamu na n ...

Ushahidi