" " kingdom wa Uislamu | uisalamu
facebookgoogle plustwitteryoutubefacebookgoogle plustwitteryoutube
Katika vitu vikubwa alivovipasisha Mwenyezi Mungu katika mali ni Zaka ambazo ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, na zinakwenda sambamba na Swala katika Qur'ani yenye hukumu zilizothibiti. Mwenyezi Mungu Amezifaradhia kwa hekima kuu. Hakuzifaradhia ili kuchukua kwenye mali ya waja, lakini ziwe ni zenye kusafisha mali yao kwa kuwakunjua mafukara wao, iwe ni sababu ya wao kupendana kwa kusaidiana  na kushikamana kijamii, wao kwa wao.

Katika vitu vikubwa alivovipasisha Mwenyezi Mungu katika mali ni Zaka ambazo ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu, na zinakwenda sambamba na Swala katika Qur'ani yenye hukumu zilizothibiti. Mwenyezi Mungu Amezifaradhia kwa hekima kuu. Hakuzifarad ...

madhambi na masia yana athari kwa mtu anapo muasi mwenyezi mungu,kama vile twaa na ibada inavyo kuwa na athari kwa anae fanya mema.na mtume s.a.w ametuelezea kuwa mtu anapo fanya dhambi huingia katika moyo wake dowa leusi,na kila anapo fanya dhambi huingia dowa mpaka moyo wote ukawa mweusi,wakati huo huwa hasiki mema wala kuadhirika na mawaidha

madhambi na masia yana athari kwa mtu anapo muasi mwenyezi mungu,kama vile twaa na ibada inavyo kuwa na athari kwa anae fanya mema.na mtume s.a.w ametuelezea kuwa mtu anapo fanya dhambi huingia katika moyo wake dowa leusi,na kila anapo fanya dhambi h ...

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Hukumu za Najisi

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Hukumu za Najisi

Kujifunza zaidi kuhusu Zaka . "Chukua sadaka katika mali zao ili kuwatakasa na awatakase." na Sadaka ya kujitolea (isiyo ya lazima)

Kujifunza zaidi kuhusu Zaka . "Chukua sadaka katika mali zao ili kuwatakasa na awatakase." na Sadaka ya kujitolea (isiyo ya lazima)

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Sunna za kimaumbile

Utakaso ni kipengele muhimu ya Waislamu wote. Ina maana usafi nzima na usafi wa mwili, nguo, maeneo na nyanja zote za maisha . Kujifunza zaidi kuhusu Sunna za kimaumbile