fasiri ya Tarjuma ya Qur'ani (juz Tabarak)


1243


NI DINI IPI TUNAYOHITAJIA?!