facebooktwitteryoutube
Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah büyüklerin büyüğüdür:
Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır…
Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

Allah büyüklerin büyüğüdür: Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır… Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu yeryüzünde halife yapan, bütün yerdekileri ve göktekileri onun hizmetine sunan, üzerinde açık yahut gizli nimetleri tamamlayandır.

Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu y ...

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]
1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180]
Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz için O’nu yüce zatıyla tanıdık.

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11] 1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180] Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz içi ...

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir!
Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahibidir. Rab kelimesi –izafeten- Mahlûkat için de kullanılabilir. Örneğin: Rabb’ud-Dar (Ev sahibi), Rabbu’l-Mal (Mal sahibi). Şu kadar var ki, İzafet söz konusu olmayınca Rab kelimesi ancak Allah için kullanılır.

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir! Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahi ...