facebooktwitteryoutube
Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: " Hadis: ‘’İslam binası beş şey üzerine kurulmuştur. Allah"tan başka ilah olmadığına, benim Allah"ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takdirde Beytullah"ı haccetmendir " (Buhari)

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: " Hadis: ‘’İslam binası beş şey üzerine kurulmuştur. Allah"tan başka ilah olmadığına, benim Allah"ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takd ...

1-Manasını bilmek: Yani o kelimeyi söyleyen onun manasını bilmeli, ayrıca Allah’tan başkasının Ulûhiyetini nefyetmeli ve Ulûhiyetin sadece Allah azze ve celle’ye ait olduğunu ispat etmek gibi Tevhit kelimesinin kapsadığı manalarını da bilmelidir. {Bil ki Allah"tan başka hiçbir ilâh yoktur.} [Muhammed: 19]

1-Manasını bilmek: Yani o kelimeyi söyleyen onun manasını bilmeli, ayrıca Allah’tan başkasının Ulûhiyetini nefyetmeli ve Ulûhiyetin sadece Allah azze ve celle’ye ait olduğunu ispat etmek gibi Tevhit kelimesinin kapsadığı manalarını da bilmelidir. {Bi ...

Doğru iman, Nefislerin canlılığı ve sevinçlerin alanıdır.
Nefsin huzuru ancak Allah’a iman etmekle gerçekleşir. İmansız bir nefis, korkak, zayıf, kayıp ve istikrarsız bir şekilde kalacak.

Doğru iman, Nefislerin canlılığı ve sevinçlerin alanıdır. Nefsin huzuru ancak Allah’a iman etmekle gerçekleşir. İmansız bir nefis, korkak, zayıf, kayıp ve istikrarsız bir şekilde kalacak.

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir!
Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahibidir. Rab kelimesi –izafeten- Mahlûkat için de kullanılabilir. Örneğin: Rabb’ud-Dar (Ev sahibi), Rabbu’l-Mal (Mal sahibi). Şu kadar var ki, İzafet söz konusu olmayınca Rab kelimesi ancak Allah için kullanılır.

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir! Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahi ...

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]
1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180]
Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz için O’nu yüce zatıyla tanıdık.

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11] 1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180] Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz içi ...