Doğru iman, Nefislerin canlılığı ve sevinçlerin alanıdır.
Nefsin huzuru ancak Allah’a iman etmekle gerçekleşir. İmansız bir nefis, korkak, zayıf, kayıp ve istikrarsız bir şekilde kalacak.

Doğru iman, Nefislerin canlılığı ve sevinçlerin alanıdır. Nefsin huzuru ancak Allah’a iman etmekle gerçekleşir. İmansız bir nefis, korkak, zayıf, kayıp ve istikrarsız bir şekilde kalacak.

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular:

Hz. Peygamber (sav) şöyle buyurdular: " Hadis: ‘’İslam binası beş şey üzerine kurulmuştur. Allah"tan başka ilah olmadığına, benim Allah"ın kulu ve elçisi olduğuma şehadet etmen, namazı kılman, zekâtı vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yettiği takd ...

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]
1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11] 1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180] Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz içi ...

Allah büyüklerin büyüğüdür:
Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır…
Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

Allah büyüklerin büyüğüdür: Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır… Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.
Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır. Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu: