facebooktwitteryoutube
Allah katında en değerli olan ve en nezih amel imandır. Ebu Zerr (ra) Resülullah’a şöyle bir soru sorduğunu rivayet etti: " Hz. Peygamber (sav)’e: ‘’ Hangi amel daha faziletlidir?’’ diye sordum. Hz. Peygamber (sav): ‘’ Allah’a iman etmek ve Allah yolunda cihat etmektir " buyurdu. " (İmam Müslim)

Allah katında en değerli olan ve en nezih amel imandır. Ebu Zerr (ra) Resülullah’a şöyle bir soru sorduğunu rivayet etti: " Hz. Peygamber (sav)’e: ‘’ Hangi amel daha faziletlidir?’’ diye sordum. Hz. Peygamber (sav): ‘’ Allah’a iman etmek ve Allah yol ...

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.
Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır. Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür:
Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir.
(Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kadar bilirse, o kadar da Allah’ın sevgisinden ve ubudiyetinden payını almış olur ve bunun neticesi de Allah’ın rızasını ve cennetini kazanabilmesi ve ahiret gününde O’nun yüzünü görebilmesidir. Bu gaye ancak Allah’ın izniyle olur.

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür: Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir. (Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kad ...

" Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur ".
demektir, Bu lafız, iki temel rükünden oluşuyor:
Birincisi: Allah’tan başkasının Ulûhiyetininefyetmek.

" Allah’tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur ". demektir, Bu lafız, iki temel rükünden oluşuyor: Birincisi: Allah’tan başkasının Ulûhiyetininefyetmek.

Allah büyüklerin büyüğüdür:
Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır…
Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.

Allah büyüklerin büyüğüdür: Allah’ın şanı ne yücedir… İbadet edilmeye ve övülmeye layıktır… Gökler, yerler ve bunların içinde bulunanlar Allah’ı tespih ederler.