" "
facebooktwitteryoutube
{ey insanlar, övülmeye layık ve her bakımdan zengin Allah’a muhtaçsınız} [Fatır suresi: 15]
Resulullah (sav) aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur

{ey insanlar, övülmeye layık ve her bakımdan zengin Allah’a muhtaçsınız} [Fatır suresi: 15] Resulullah (sav) aziz ve celil olan Rabbinden naklen anlattığına göre, Rabb Teala şöyle buyurmuştur

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır.} [Araf: 180]

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür:
Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir.
(Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kadar bilirse, o kadar da Allah’ın sevgisinden ve ubudiyetinden payını almış olur ve bunun neticesi de Allah’ın rızasını ve cennetini kazanabilmesi ve ahiret gününde O’nun yüzünü görebilmesidir. Bu gaye ancak Allah’ın izniyle olur.

Allah’ın isimlerini, sıfatlarını, yüceliğini ve üstünlüğünü bilmenin önemi şöyle görülür: Birincisi: En şerefli ve en yüksek ilim; Allah’la, onun güzel isimleriyle ve üstün sıfatlarıyla alakalı ilimdir. (Kul) Allah’ın isimleri ve sıfatlarını ne kad ...

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir!
Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahibidir. Rab kelimesi –izafeten- Mahlûkat için de kullanılabilir. Örneğin: Rabb’ud-Dar (Ev sahibi), Rabbu’l-Mal (Mal sahibi). Şu kadar var ki, İzafet söz konusu olmayınca Rab kelimesi ancak Allah için kullanılır.

" Allah " , telaffuzu tatlı, anlamı hoş olan bir kelimedir. Bu kelime aşk, bağlılık, sevgi, ibadet ve samimilikten ibarettir. Allah, ne yücedir! Benzeri olmayan bir zattır. Mahlûkata verdiği nimetlerle onları ıslah eden, bütün kâinat ve işlerin sahi ...

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.
Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır. Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu: