Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu yeryüzünde halife yapan, bütün yerdekileri ve göktekileri onun hizmetine sunan, üzerinde açık yahut gizli nimetleri tamamlayandır.

Şaşkınlıktan ve şüpheden kurtulmak: kendisinin bir Rabb’ı olduğunu bilen kimse şaşkınlıktan ve şüpheden nasıl şikâyet edebilir ki? Hem de bildiği o Rab, her şeyin Rabbidir, onu yaratıp bir insan olarak şekillendiren, onu şerefli ve üstün kılan, onu y ...

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır.
Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Mümin: Allah Teâlâ’nın her şeye gücü yeten Rab olduğuna, O’nun tek ve eşsiz bir mabut olduğuna gerçek inanandır. Bütün kâinat; Allah azze ve celle’nin varlığını itiraf ve ikrar eder, onun varlığına iman ederler. Allah şöyle buyurdu:

Allah, kullarını boşuna yaratmayıp onları başıboş bırakmadı. O yüzden onlara O’nun sonsuz güç sahibi olduğunu, isminin ve sıfatlarının özelliklerini ve dinini anlatan peygamberler gönderdi. Allah, insanlardan en iyileri seçip peygamberler gönderdi, onlardan: Nuh, İbrahim, Musa ve İsa Hazretleri. Peygamberlik Hz.

Allah, kullarını boşuna yaratmayıp onları başıboş bırakmadı. O yüzden onlara O’nun sonsuz güç sahibi olduğunu, isminin ve sıfatlarının özelliklerini ve dinini anlatan peygamberler gönderdi. Allah, insanlardan en iyileri seçip peygamberler gönderdi, o ...

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11]
1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah

{Onun benzeri hiçbir şey yoktur. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir} [Şura:11] 1-Allah’ın isimlerinin hepsi güzeldir. Allah şöyle buyurdu: {En güzel isimler Allah"ındır} [Araf: 180] Allah’a ibadet etmemiz, O’ndan korkmamız ve rica etmemiz içi ...

Allah’a dua etmek ancak O’nun isimleriyle, izin verdiği ve emrettiği dualarla kabulolur. Nitekim Allah şöyle buyurdu:{En güzel isimler Allah

Allah’a dua etmek ancak O’nun isimleriyle, izin verdiği ve emrettiği dualarla kabulolur. Nitekim Allah şöyle buyurdu:{En güzel isimler Allah"ındır. O"na o güzel isimleriyle dua edin ve O"nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptı ...