facebookgoogle plustwitteryoutube
Salla itace ginshikin addini kuma mafi girman rukuni bayan kalmar shahada,kuma itace abin da za a fara wa bawa sakamako a kanshi ranar tashin kiyama , kuma itace wasiyyar karshe da manzon Allah s.a.w yayi wa alumar sa kafin rasuwar sa, kai saboda girman ta ma sahabbai sun kasance suna kirga wanda baya halartar salla tare da jamaa cikin munafukai. Abu mafi girma dake nuna muhimmancin sallah shine yanda aka farlanta ta tun daga saman bakwai ba tare da wani shamaki ba.

Salla itace ginshikin addini kuma mafi girman rukuni bayan kalmar shahada,kuma itace abin da za a fara wa bawa sakamako a kanshi ranar tashin kiyama , kuma itace wasiyyar karshe da manzon Allah s.a.w yayi wa alumar sa kafin rasuwar sa, kai saboda gir ...

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

koyi ilimin hukunce-hukuncen jinin haila da Nifasi da Jinin istihahala, ta yaya za ka iya gane bambancin dake tsakaninsu, wadanne ayyuka ne aka haramta wa mai haila da nifasi yinsu? Yaya ake wankan haila?

Bayan haka: Ya bayin Allah! Hakika musulunci addni ne da yake da nagartattun 'dabi’u, don haka ya dace da 'dabi’un da ba a gur'bata su ba. Ya kuma dace da 'dabi’un da suke masu kyawu. Musulunci shi ne maganin gur'batattun 'dabi’u

Bayan haka: Ya bayin Allah! Hakika musulunci addni ne da yake da nagartattun 'dabi’u, don haka ya dace da 'dabi’un da ba a gur'bata su ba. Ya kuma dace da 'dabi’un da suke masu kyawu. Musulunci shi ne maganin gur'batattun 'dabi’u

Ihrami shine niyyar shiga ayyukan hajji ko umura wanda ake gamawa da wani daga aikin ayyuka. Ihrami ba ya kulluwa sai da niyya. To menene aka hana lokacin ihrami kuma me ake son yi? Mace ta bambanta da namiji wajen yin Ihrami, to menene bambancin kuma ya take nata ihramin?

Ihrami shine niyyar shiga ayyukan hajji ko umura wanda ake gamawa da wani daga aikin ayyuka. Ihrami ba ya kulluwa sai da niyya. To menene aka hana lokacin ihrami kuma me ake son yi? Mace ta bambanta da namiji wajen yin Ihrami, to menene bambancin kum ...

Allah mamallaki, ma'abocin girma da daukaka, wanda ke juya alakar bayinsa, domin shine ya mulkesu ya azurta su, don haka ya wajaba ga musulmi leka abinda sunayen Allah da siffofinsa suka kunsa na ma'anoni masu girma domin bautawa Allah da su.

Allah mamallaki, ma'abocin girma da daukaka, wanda ke juya alakar bayinsa, domin shine ya mulkesu ya azurta su, don haka ya wajaba ga musulmi leka abinda sunayen Allah da siffofinsa suka kunsa na ma'anoni masu girma domin bautawa Allah da su.