islamkingdomfaceBook islamkingdomtwitter islamkingdomnew islamkingdomyoutube

Syaikh Sahlan Yasin
243

1-Pembukaan 2-Surah-Al-Baqarah-Lembu-Betina 3-Surah-Ali‘Imran-Keluarga-Imr 4-Wanita 5-Hidangan 6-Surah-Al-An’aam-Binatang-Tern 7-Surah-Al-A’raaf-Tempat-Tertin 8-Surah-Al-Anfaal-Rampasan-Pera 9-Pengampunan 10-Nabi-Yunus-a.s 11-Nabi-Hud-a.s 12-Nabi-Yusuf-a.s 13-Guruh 14-Surah-Ibrahim-Nabi-Ibrahim-a 15-Surah-Al-Hijr-Kawasan-Berbatu 16-Lebah 17-Surah-Al-Israa’-Perjalanan-Ma 18-Gua 19-Siti-Maryam 20-Surah-Taahaa 21-Para-Nabi 22-Haji 23-Surah-Al-Mu’minun-Golongan-ya 24-Cahaya 25-Surah-Al-Furqaan-Pembeza-Kebe 26-Surah-Asy-Syu’araa-Para-Penya 27-Semut 28-Cerita-cerita 29-Surah-Al-‘Ankabut-Labah-labah 30-Bangsa-Rom 31-Luqman 32-Sujud 33-Surah-Al-Ahzab-Golongan-yang 34-Kaum-Saba 35-Pencipta 36-Surah-Yaasin 37-Surah-As-Saaffat-Yang-Teratur 38-Surah-Saad 39-Rombongan 40-Surah-Al-Ghafir-Al-Mu’min-O 41-Dijelaskan 42-Surah-Asy-Syuraa-Permesyuarat 43-Surah-Az-Zukhruf-Perhiasan-Em 44-Surah-Ad-Dukhaan-Kabut-Asap 45-Surah-Al-Jatsiyah-Yang-Berlut 46-Surah-Al-Ahqaaf-Bukit-bukit-P 47-Surah-Muhammad-Nabi-Muhammad 48-Kemenangan 49-Bilik-bilik 50-Surah-Qaaf 51-Surah-Adz-Dzariyaat-Angin-yan 52-Bukit 53-Bintang 54-Bulan 55-Surah-Ar-Rahman-Yang-Maha-Pem 56-Surah-Al-Waqi’ah-Peristiwa-ya 57-Besi 58-Surah-Al-Mujadilah-Perempuan 59-Pengusiran 60-Surah-Al-Mumtahanah-Perempuan 61-Barisan 62-Hari-Jumaat 63-Surah-Al-Munafiquun-Golongan 64-Surah-At-Taghabun-Dinampakkan 65-Cerai-Talak 66-Mengharamkan 67-Kerajaan 68-Pena-Kalam 69-Surah-Al-Haaqqah-Keadaan-Sebe 70-Surah-Al-Ma’arij-Tempat-tempa 71-Nabi-Nuh-a.s. 72-Jin 73-Surah-Al-Muzammil-Yang-Bersel 74-Surah-Al-Muddathir-Yang-Berse 75-Surah-Al-Qiyaamah-Hari-Kebang 76-Manusia 77-Surah-Al-Mursalat-Malaikat-Ya 78-Berita-Besar 79-Surah-An-Naazi’aat-Malaikat-Y 80-Surah-‘Abasa-Dia-Bermasam-Muk 81-Menggulung 82-Surah-Al-Infitar-TerpecahT 83-Surah-Al-Mutaffifiin-Golongan 84-Terbelah 85-Surah-Al-Buruj-Gugusan-Bintan 86-Surah-At-Taariq-Pengunjung-Ma 87-Surah-Al-A’laa-Yang-Tertinggi 88-Surah-Al-Ghaasyiah-Peristiwa 89-Surah-Al-Fajr-Fajar-Sinar-M 90-Negeri 91-Matahari 92-Malam 93-Surah-Adh-Dhuha-Pagi-yang-Cem 94-Surah-Al-Insyirah-An-Nasyrah 95-Surah-At-Tin-Buah-Tin-Buah 96-Surah-Al-‘Alaq-Segumpal-Darah 97-Kemuliaan 98-Surah-Al-Baiyinah-Bukti-yang 99-Surah-Al-Zalzalah-Kegoncangan 100-Surah-Al-‘Aadiyaat-Yang-Berla 101-Surah-Al-Qari’ah-Hari-Yang-Hi 102-Surah-At-Takathur-Bermegah-me 103-Masa 104-Pengumpat 105-Gajah 106-Kaum-Quraisy 107-Surah-Al-Ma’un-Barangan-Bergu 108-Surah-Al-Kauthar-Sungai-Di-Sy 109-Surah-Al-Kafirun-Golongan-Kaf 110-Pertolongan 111-Surah-Al-Masad-Al-Lahab-Nya 112-Surah-Al-Ikhlas-Tulus-Ikhlas 113-Surah-Al-Falaq-Waktu-Subuh 114-Manusia