සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ් සතුයි. සලවාත් හෙවත් දේව ආශිර්වාදයත් සලාම් හෙවත් ශාන්තියත් අවසාන නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කෙරෙහි ද එතුමාණන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් කෙරෙහි ද එතුමාණන්ගේ උදාර සහාබිවරුන් කෙරෙහි ද සදහටම හිමි වේවා.!

සියලු ප්‍රශංසා අල්ලාහ් සතුයි. සලවාත් හෙවත් දේව ආශිර්වාදයත් සලාම් හෙවත් ශාන්තියත් අවසාන නබි මුහම්මද් (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්) තුමාණන් කෙරෙහි ද එතුමාණන්ගේ පවුලේ ඥාතීන් කෙරෙහි ද එතුමාණන්ගේ උදාර සහාබි ...

හජ් අවුරුදු උත්සවය උදාර ගැත්තෙකුගේ කැප වීම ඓතිහාසික වශයෙන් මතක් කර දෙන උතුම් උත්සව දිනයකි. නබි ඉබ්‍රාහීම් (අලෙයිහිස් සලාම්) තුමාණන් හා එතුමාගේ පවුලේ උදවිය, තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කැප කරමින් ජීවත් වූ ආදර්ශමත් ජීවිතය නිරූපණය කරන්නක් වශයෙන් හජ් හා එහි පිළිවෙත් සැලකිය හැකිය. උල්හිය්යා හෙවත් සතෙකු කැප කිරීම එම පිළිවෙත් අතුරින් එකකි. එය ලබා දෙන්නා වූ ක්‍රමය හා එහි මහිමය පිළිබඳව කෙටියෙන් අපි මෙහි දී බලමු.

හජ් අවුරුදු උත්සවය උදාර ගැත්තෙකුගේ කැප වීම ඓතිහාසික වශයෙන් මතක් කර දෙන උතුම් උත්සව දිනයකි. නබි ඉබ්‍රාහීම් (අලෙයිහිස් සලාම්) තුමාණන් හා එතුමාගේ පවුලේ උදවිය, තමන් සම්පූර්ණයෙන්ම අල්ලාහ් වෙනුවෙන් කැප කරමි ...

වර්තමාන තරුණ පරපුර අල්ලාහ් කෙරෙහි ආදරය හෝ බිය බැතිමත්කමෙන් තොරව හදා වඩා ගනු ලබති. සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ අය තම දරුවන් ට ඉස්ලාමයේ මුලික දැනුම පමණක් ලබා දෙති. එහෙත් එය ට අමතර ව කුර්ආන් උගන් වන සදාචාරය පිළිබඳ අගනා දැනුම සහ හැසිරීම මුස්ලිම් වරයෙක් තම ජිවිතයේ  සෑම මොහොතෙහි ම අනුගමනය කළ යුතු ව තිබේ. අල්ලාහ් කෙරෙහි ගැඹුරු ආදරය, බියසුලුකම සහ හෘදය සාක්ෂිය ට එකඟව ක්‍රියා කිරීම ට දරුවා ගේ සිත් තුළ දැඩි අඨිෂ්ථානයක් හට ගැන්විය යුතුය.  දරුවෙක් අල් කුර්ආන් පෙන්වන මාර්ගයේ පමණක් හදා වඩා ගනු ලැබුවේ නම්,  අල්ලාහ් වෙත ආදරය දක්වන හා අල්ලාහ්  ගේ අප්‍රසාදය ට බිය වන්නේ නම්, අල්ලාහ් වෙත නිසි ලෙස විස්මය දක්වන්නේ නම් පමණක් අල්ලාහ් ප්‍රිය කරන සදාචාර සාරධර්මය ලබා ගැනීම ට හැකි වනු ඇත. එසේ නොමැතිව, කුර්ආන් ඉගැන්වීම හා නොගැළපෙන, අකාරුණික හා කිසි දැයක ට සංවේදී නොවන හැසිරීම මූමින් වරයෙකු ට හානි සිදු කරයි.

වර්තමාන තරුණ පරපුර අල්ලාහ් කෙරෙහි ආදරය හෝ බිය බැතිමත්කමෙන් තොරව හදා වඩා ගනු ලබති. සාමාන්‍යයෙන් පවුලේ අය තම දරුවන් ට ඉස්ලාමයේ මුලික දැනුම පමණක් ලබා දෙති. එහෙත් එය ට අමතර ව කුර්ආන් උගන් වන සදාචාරය පිළිබ ...

අධ්‍යයනයන් කිහිපයක් පවත්වා ඇත. මේ අධ්‍යයනයන් සියල්ලම පාහේ පැමිණ ඇත්තේ සමාන නිගමනයන්ටය. අනාදිමත් කාලයේ සිට මිනිසා ගැටුම් හා යුද්ධයන්ට මැදිහත් වී ඇති අතර සැබැවින්ම මෙය මිනිස් ස්වභාවයේ යථාර්ථයක් බවත් මෙම අධ්‍යයනයන්ගෙන් ඔප්පු වී ඇත. නමුත් යුද්ධ හා ගැටුම් වලට මුල් වූ හේතු වෙනස් විය හැක. භුමිය, රාජ්‍ය බලය, සම්පත්, දහම, නිදහස, ගෞරවය යනාදී කරුණු මෙයට හේතු වුවා විය හැක. එලෙසම තමන්ව හා අන් අයව ආරක්ෂා කර ගන්නටත්, සතුරන් ට පහර දීමටත් මිනිසුන් යුද්ධ හා ගැටුම් කෙරෙහි යොමු වන බව සත්‍යයකි. කෙටියෙන් පවසන්නේ නම්, යුද්ධ හා ගැටුම් පොදු මානව සංසිද්ධියක් විනා එය එක් වාර්ගික කොට්ඨාසයකට, දහමකට, රටකට හෝ දෘෂ්ටියකට පමණක් සීමා වුවක්‌ නොවේ.

අධ්‍යයනයන් කිහිපයක් පවත්වා ඇත. මේ අධ්‍යයනයන් සියල්ලම පාහේ පැමිණ ඇත්තේ සමාන නිගමනයන්ටය. අනාදිමත් කාලයේ සිට මිනිසා ගැටුම් හා යුද්ධයන්ට මැදිහත් වී ඇති අතර සැබැවින්ම මෙය මිනිස් ස්වභාවයේ යථාර්ථයක් බවත් මෙම ...

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore5